Informe AQU sobre la inserció laboral dels graduats i graduades de les universitats catalanes

Descarregar Pdf

L’estudi d’inserció laboral dels graduats i graduades de les universitats catalanes de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ofereix dades i referents sobre la qualitat de la inserció de les persones titulades de grau del sistema universitari de Catalunya, que serveix per generar una reflexió i millores en les titulacions que imparteixen les universitats catalanes.

Tenir estudis superiors (professionals o universitaris) afavoreix clarament la participació en el mercat laboral i l’ocupació i, a més, protegeix contra l’atur. La taxa d’ocupació de les persones amb educació superior se situa en el 82,3%. En l’àmbit de les Enginyeries aquesta taxa assoleix el 95%.

Aproximadament, 9 de cada 10 persones graduades exerceixen funcions universitàries. Unes 8 de cada 10 fan funcions específiques de la titulació concreta obtinguda, especialment en l’àmbit de Salut, seguit del de Ciències Socials i Enginyeries.

El 71% dels contractes a Enginyeries són de caràcter indefinit. En la resta d’àmbits aquesta modalitat contractual se situa entre el 42% i el 47%.

Les Enginyeries continua sent l’àmbit amb millors remuneracions econòmiques, on 3 de cada 4 persones tenen un salari superior a 2.000€.

L’emigració s’ha accentuat en el cas de Ciències Experimentals, si bé creix en tots els àmbits. La destinació de qui opta per marxar a l’estranger és principalment Europa, en especial en el cas de les persones graduades de Salut i d’Enginyeries.

La universitat millora la capacitat de preparar per al mercat de treball. Respecte del 2017, s’ha reduït la distància entre el nivell de formació en competències i el seu nivell d’utilitat. Idiomes continua sense superar l’aprovat en el nivell de formació. Cal destacar que, per primera vegada ,la formació pràctica rebuda s’ajusta a les necessitats del lloc de treball. I, en general, es redueix la distància entre la formació en competències i la seva utilitat. Idiomes, informàtica i solució de problemes són les competències on el marge de millora és més ampli.

Finalment, destacar que més de la meitat dels graduats opten per una formació de segon o tercer cicle (postgrau, màster o doctorat). La continuació dels estudis és un fet menys pronunciat en l’àmbit de les Enginyeries, amb una tercera part que no continuen.