Informe Adecco Los +buscados: TELCO, IT, Enginyeria i Logística entre els perfils més buscats per les empreses al 2019

Descarregar Pdf

L'informe Adecco Los + buscados de Spring Professional de 2019 realitza previsions d'ocupació sobre els perfils més demandats i més cotitzats del mercat de treball espanyol al 2019.

Segons l'informe les Tecnologies de la Informació, les Tecnologies de la Comunicació, l'Enginyeria, la Logística són quatre dels vuit principals sectors que demandaran més professionals aquest any 2019.

En concret, al sector TELCO el perfil més buscat és el d'Especialista en Cloud i el més cotitzat el CISO (Chief Information Security Officer). En el cas del sector IT, els perfils són el Desenvolupador Frontend (el més buscat) i el Big Data Architect (el més cotitzat). En Enginyeria el més buscat és el perfil Electrical Engineer mentre que el més cotizat és el Black Belt. Finalment, pel que fa a la Logística el perfil més buscat és el de Project Manager mentre que el més cotizat és el de Director d'Agència.

A més, els experts també destaquen que cada vegada serà més important comptar amb un perfil multidisciplinari, polivalent, amb capacitat analítica i orientació a resultats, així com una visió estratègica, proactividad i amb adaptació al canvi. En aquesta línia s'indica que els idiomes ja són una condició pràcticament obligatòria per als perfils més qualificats, i s'assenyala que, més enllà del domini de l'anglès, les empreses començaran a valorar més el domini d'una tercera llengua.