Informe Computerworld: perspectives laborals per als professionals d'IT 2014

Descarregar Pdf

1343438760_420245052_3-Servicios-Profesionales-IT-Informatica

Les perspectives laborals per als professionals d'IT previstes per a aquest any 2014 tindran un recorregut similar al del passat 2013, on es preveu que el 32 per cent de les empreses incrementi el personal dels seus departaments d'IT , segons l'enquesta anual 2014 de Computerworld .

Però tot i que la demanda es mantindrà estable , s'han produït alguns canvis pel que fa a la valoració de les habilitats dels professionals respecte l'any passat . Per això farem un breu repàs de les 8 habilitats IT més valorades en 2014 pels directors de recursos humans , segons l'informe de Computerworld per a aquest any .

El perfil de programador i desenvolupador de programari és un dels més valorats per les empreses de tecnologia. De fet , segons l'Oficina d'Estadístiques Laborals dels EUA , aquests professionals gaudeixen d'una de les taxes d'atur més baixes del mercat laboral entorn el 1,8 per cent . Tot apunta que per aquest 2014 els perfils més cotitzats seran aquells amb experiència com a desenvolupador mòbil i creació d'aplicacions segures . Aquest perfil va ocupar el primer lloc del rànquing de l'any passat i segons l'estudi realitzat el 49% de les empreses planegen la contractació d'aquest tipus de professionals per a aquest mateix any .

En segon lloc tenim el servei d'assistència i suport tècnic . Un altre dels llocs més valorats i que el 37 % de les empreses enquestades pretenen incorporar en els seus equips de treball durant els propers 12 mesos . Aquest perfil està estretament relacionat amb el creixement de les empreses i l'ampliació de la seva infraestructura tecnològica . Fins fa ben poc moltes de les empreses externalizaban aquests serveis per qüestions estratègiques , però amb les perspectives de creixement previstes per als propers anys s'està optant per gestionar aquestes àrees des de dins .

Els coneixements en xarxes també són una habilitat clau per a aquest any. El perfil de professionals amb coneixements de xarxes és el que major demanda experimenta respecte a l'any passat , ascendint del lloc 8 al 3 del rànquing de Computerworld . El 55% dels enquestats assenyalaven que la incipient necessitat de millorar la connectivitat sense fils dels serveis públics , administracions i empreses requereix la incorporació d'experts en bases de dades i administració de xarxes durant aquest any.

Les aplicacions mòbils i gestió de dispositius ocupen el quart lloc del rànquing . El 27 % dels enquestats van afirmar tenir previsions de contractar professionals amb aquest perfil per als propers 12 mesos . L'explicació d'aquesta demanda de professionals sembla òbvia donada la proliferació de dispositius mòbils entre consumidors i el món empresarial .

La gestió de projectes ocupa el cinquè lloc amb un 25% de demanda per a aquest any . Encara que aquest aspecte ha baixat la seva demanda passant del 2n al 5è respecte de 2013 , està considerat un perfil molt valorat entre les empreses disposades a dur a terme projectes estratègics . De fet , la demanda de directors de projectes només ha estat superada per la de desenvolupadors i enginyers de programari , amb un increment del 11% respecte de 2013 .

L'administració de bases de dades ocupa el sisè lloc , fruit de l'interès creixent de les empreses pel Big Data i la gestió massiva de dades emmagatzemades . El perfil de científic de dades serà un dels més valorats per les empreses durant els propers anys , donat els beneficis estratègics que pot aportar la tecnologia Big Data a partir de l'anàlisi i gestió de dades procedents de fonts com el social mitjana , llocs web i tercers .

La seguretat cibernètica és un altre dels perfils més valorats dins de les habilitats d'IT , de fet, la demanda s'ha incrementat un 23% respecte a l'any passat . L'increment del malware i els continus atacs cibernètics ha disparat la demanda d'aquest tipus d'experts.

Intel·ligència i analista de negocis tanca el rànquing de les 8 habilitats IT més valorades pels departaments per al 2014 . Amb l'increment del volum de dades previst per al 2020 segons IDC , les empreses estan començant a desenvolupar sofisticats processos d'anàlisi per millorar la seva competitivitat . Tot i ser la tercera àrea d'habilitats de major creixement a la web amb un increment de la demanda de fins al 100% respecte a l'any passat.

En aquest sentit, tambés es força interesant el següent video del President Obama animant als nens americans a que estudïin informàtica:

http://www.youtube.com/watch?v=6XvmhE1J9PY