Informe Digital Talent Overview 2020: El sector digital és el que més professionals ha demanat durant la pandèmia

Descarregar Pdf

L’informe Digital Talent Overview 2020 a iniciativa de Barcelona Digital Talent i elaborat per la Mobile World Capital Barcelona, el Cercle Tecnològic de Catalunya i la Generalitat de Catalunya conclou que els professionals digitals segueixen sent els més demandats pel mercat laboral, tot i la crisi de la Covid-19.

A Catalunya, tot i que el ritme de contractació ha disminuït, les professions digitals segueixen sent les més demandades amb més de 6.700 ofertes de treball digitals, essent  la ciberseguretat el perfil més buscat amb el 37,9% de les ofertes seguit del Big Data amb el 34%. A nivell europeu la Intel·ligència Artificial es continua posicionant com la tecnologia emergent més demandada, seguit per l’Internet of Things (IOT).

L’informe també remarca que a Catalunya el salari brut de les professions digitals se situa entorn als 37.500€, xifra significativament superior als 30.807€ del salari mitjà a Espanya pel conjunt de sectors.

La ciutat de Barcelona manté la condició de pol de talent tecnològic i ja compta actualment amb més de 77.000 treballadors d’aquest àmbit, un 14% més que l’any passat. Un dels motors d’aquest creixement, a part dels fluxos migratoris, ha estat l'augment d'un 19% dels titulats respecte l’any anterior en les universitats tècniques catalanes. Cal destacar que Espanya és el tercer país europeu amb un major increment d’ofertes de feina en l’àmbit digital, després d’Àustria i Portugal.

Aquesta tendència encara és més evident quan s’analitzen els números absoluts: s’estima que per cada oferta de treball de talent digital, només hi ha 15 candidats; Una xifra que se situa molt lluny dels 36 candidats en el cas de les ofertes de perfil no tecnològic.

Però no totes les dades són positives; En aquest sentit i segons les dades de l’informe Digital Talent Overview 2020, Espanya mostra dèficits en generació de talent i excel·lència acadèmica. L’estat espanyol, amb més del 9% de la població d’Europa, només compta amb el 6,6% del talent digital (323.000 professionals). A més a més, aquesta situació va acompanyada d’una desigualtat en la paritat de gènere ja que la proporció de dones que treballen en posicions digitals és sols del 26,5% i cal urgentment fomentar de la presència de les dones en el món digital.