Informe "Empleos que demandará el sector energético: nuevas oportunidades sostenibles "

Descarregar Pdf

L'informe de la Fundación Naturgy "Empleos que demandará el sector energético: nuevas oportunidades sostenibles" preveu que l'ocupació creixerà en el sector energètic en els pròxims anys, atès que el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC) estableix que s'incrementarà l'ús de les energies renovables en un 42% en 2030, s'aconseguirà el llindar del 74% d'energia renovable en la generació elèctrica, i que hi haurà una millora del 39,5% de l'eficiència energètica.
 
"Per tot això, les energies renovables tenen el potencial per a repercutir positivament sobre el nivell d'ocupació i la generació de riquesa a Espanya", afirma l'estudi. De fet, les mesures adoptades pel PNIEC porten associades un augment net de l'ús d'entre 253.000 i 348.000 llocs a l'any durant el període 2021-2030.

Les empreses del sector energètic busquen als professionals tècnics de la família d'energies renovables (plaques solars, molins de vent, turbines marines i eòliques, etc.) amb formació específica, però la manca encara d'aquesst professionals obra la porta a cobrir llocs vacants en el sector als professionals d'enginyeriaindustrial, enginyeria informàtica, telecomunicacions, dades i intel·ligència artificial.
 
Quant a les habilitats professionals, el sector energètic busca persones amb habilitats tècniques per a les tasques que requereix cada lloc, que dominin una llengua estrangera, i comptin amb competències digitals, com l'ús de softwares específics.
 
I respecte a les competències transversals, la més benvolguda per les empreses del sector energètic és la de saber treballar en equip. Altres habilitats són la capacitat d'establir prioritats i execució  i una comunicació efectiva.

Específicament, l'estudi indica que els 5 perfils més demandats en el sector energètic seran els següents:

  • Especialista en transformació tecnològica
  • Especialista en energies renovables
  • Especialista en eficiència energètica
  • Especialista en finances verdes i sostenibilitat
  • Especialista en orientació al client

Per a contrarestar l'impacte socioeconòmic de la pandèmia, la Unió Europea ha presentat el fons de recuperació europeu, dotat de 750.000 milions d'euros, que es repartiran entre els Estats membres. Aquest fons està vinculat a la sostenibilitat, per la qual cosa els països de la UE treballen en la redacció dels seus respectius Plans de Recuperació, Transformació i Resiliència, per als quals han assignat almenys el 37% dels recursos als seus objectius d'acció climàtica i un 20% a l'agenda digital.
 
La UE ha publicat set iniciatives clau o flagship projects que els països hauran de tenir en compte per a invertir els fons europeus. Entre elles, quatre es troben estretament relacionades amb la transició verda:

  • Power up: desplegar tecnologies renovables i la seva integració a través de xarxes modernitzades en edificis, sectors productius, així com la producció d'hidrogen.
  • Renovate: rehabilitar edificis públics i privats i potenciar la regeneració urbana i rural amb especial èmfasi en la millora energètica.
  • Recharge and refuel: desplegar la infraestructura de recàrrega dels vehicles elèctrics i proveïment de carburant d'hidrogen.
  • Reskill and upskill: reciclatge i millora de les competències de les persones per a donar suport a les transicions ecològica i digital, i garantir l'ocupació de qualitat i la inclusió social.