Informe Hays 2017: a Espanya, en els propers 2 anys, hi haurà prop de 500.000 llocs de treball relacionats amb la informàtica per cobrir

Descarregar Pdf

Segons l’Enquesta Hays 2017 els llocs relacionats amb tecnologies són altament demandats. Així, per exemple, la demanda d’enginyers informàtics s’ha disparat a Barcelona a l’empara de les start-ups  i amb la implantació de centres tecnològics de multinacionals, que no poden cobrir la demanda que ells mateixos generen. De fet, el 85% de l’oferta de llocs de treball relacionats amb les noves tecnologies es concentra a Madrid i Barcelona.

1366_2000

Segons l’informe de Hays, el 31% dels perfils que es pensen contractar aquest any són informàtic. No obstant això, són diversos els estudis i informes que alerten de la gran necessitat que té el mercat (europeu en general i espanyol en particular) de professionals relacionats amb les noves tecnologies: Alguns d’aquests càlculs, com el de Hays, consideren que a Espanya, i només en els propers 2 anys, hi haurà entre 300.000 i 500.000 llocs relacionats amb la informàtica per cobrir.

Capturadqwdw


Segons l’Informe Infoempleo Adecco 2015, el sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), té una retribució mitjana de 24.129 euros i és el segon en el qual els professionals cobren més, només per darrere del sector industrial, que té el salari mitjà més elevat, amb 26.793 euros bruts a l’any.

Segons aquest mateix anàlisi, el salari mitjà d’una persona que porta menys d’un any en una empresa és de 17.248 euros bruts a l’any, mentre que el d’una altra persona la antiguitat és superior a 10 anys és de 29.426 euros per al mateix lloc. Així, si bé el salari mitjà per als perfils tècnics supera els 30.000 euros, hi ha una gran diferència entre perfils poc qualificats (orientats per exemple a tasques bàsiques, suport micro-informàtic o programació bàsica), on els rangs salarials difícilment superen els 22.000 euros , i perfils altament especialitzats, amb uns rangs salarials que habitualment superen els 35.000 euros, amb un límit superior al voltant dels 70.000 euros.

Capturasdfbdfb


Els perfils tecnològics més demandats actualment dins de les diferents àrees d’IT són:

- Desenvolupament d’aplicacions: Programador i Analista Programador en .NET (C #, MVC) i de Java (J2EE, Spring, Hibernate, Struts). En Enginyeria de desenvolupament, perfils C ++.

- Bases de dades: DBA Oracle, SQL i DB2. I incipient demanda en bases de dades no relacionals NoSQL o Cassandra.

- Tècnics de Sistemes: Tècnics de Sistemes especialistes en Unix, Linux, Solaris, Windows, AIX i Z / US. A més de professionals amb experiència en sistemes virtualitzats com Citrix o VmWare.

- Seguretat: Professionals de seguretat lògica i perimetral. Alguns dels perfils són Consultors de Seguretat, Especialistes en Hacking ètic i Consultors d’eines SIEM.

- Comunicacions: Desplegament de Xarxes: Xarxes LAN, WAN, TCP / IP, VoIP, Especialistes en CISCO, Juniper.

- ERPs: SAP, SAS. SAP BPC, BI, BW, FI, CO, SD, GRC. També SAS i Salesforce. En línies generals, es demana un Consultor Funcional que conegui la lògica de negoci i treballi de la mà dels equips tècnics.

- BI: Ara mateix la tendència és de professionals amb un perfil que inclogui experiència en projectes de DWH. A més de professionals amb experiència en eines ETL com PowerCenter. Microstrategy i Teradata també són eines molt demandades.

- Mobilitat: Dins de mobilitat, professionals des de la Línia de Desenvolupament fins a la Prefectura de Projectes tant per Android com per IOS. Professionals amb experiència d’adaptació web a entorn de mòbil amb coneixement de Responsive Design.

- Big Data: Hadoop, Ruby on rails, Mongo DB.