Informe IRENA: Les energies renovables donen feina a més de deu milions de treballadors

Informe sobre Energies Renovables i Ocupació

Descarregar Pdf

Segons la cinquena edició de l'Informe Energies Renovables i Ocupació, publicat per l'Agència Internacional d'Energies Renovables (IRENA), el nombre total de persones ocupades en el sector ascendeix a 10,3 milions a nivell mundial.

Xina, Brasil, Estats Units, Índia, Alemanya i el Japó segueixen sent els majors ocupadors en l'àrea de les renovables, representant més del 70 per cent de tots els llocs de treball de la indústria a nivell mundial.

Així doncs, sembla que l'energia renovable s'ha convertit en un pilar de creixement econòmic baix en emissions de carboni per als governs de tot el món i la descarbonització del sistema energètic mundial pot fer créixer l'economia mundial i crear fins a 28 milions de llocs de treball per l'any 2050. Les energies renovables i la transformació energètica es veu com una manera de millorar les oportunitats econòmiques i augmentar el benestar social al mateix temps que els països implementen polítiques de suport i marcs regulatoris atractius per impulsar el creixement industrial i la creació de llocs de treball sostenibles.

La indústria de l'energia solar fotovoltaica segueix sent el principal ocupador entre totes les tecnologies d'energia renovable, amb prop de 3,4 milions de llocs de treball. Per la seva banda, el nombre de llocs de treball a la indústria eòlica es va reduir lleugerament l'any passat a 1,15 milions al . món sencer. Si bé aquest tipus de llocs de treball es troben en un nombre relativament petit de països, el grau de concentració és menor que en el sector solar fotovoltaic.

En aquest sentit, l’Escola Politècnica Superior endega el curs acadèmic 2015-16 un nou Grau en Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat amb l’objectiu de formar professionals en l’àmbit de les energies renovables, l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Professionals adequadament preparats que liderin la transició del model energètic i a més siguin capaços de comunicar a la societat les idees de sostenibilitat i ús racional dels recursos.