Informe Randstad Research: l’automatització dels processos generarà 1.250.000 llocs de treball, la gran majoria relacionats amb les disciplines STEM

Descarregar Pdf

Fruit de la incorporació de les noves generacions de professionals i dels avenços tecnològics i socials, el mercat laboral està experimentant una ràpida evolució. Davant d’aquest panorama, són inevitables les següents preguntes: ¿La tecnologia pot provocar que desapareguin determinats perfils? Quins llocs de treball seran els més i menys demandats en el futur?

D’acord a un estudi de la Universitat d’Oxford, al voltant de 700 perfils professionals, més que de professions, patiran una transformació els propers 20 anys. Randstad Research en el seu informe La digitalització: ¿crea o destrueix ocupació? Informe anual sobre la flexibilitat laboral i l’ocupació preveu que  l’automatització dels processos generi 1.250.000 llocs de treball. D’ells, 390.000 seran llocs de treball de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (coneguts com STEM, per les sigles en anglès); 690.000 correspondran a llocs que donaran suport als STEM; i 168.000, treballs indirectes. En aquest sentit, es pot dir que l’ocupació ni es crea ni es destrueix; només es transforma.

Capturargerg

En aquest informe, Randstad Research també assenyala que Espanya té dèficit de professionals STEM i que, si segueix així, no es podran cobrir els nous llocs de treball per la manca de candidats qualificats. És a dir, en l’actualitat els perfils existents en el mercat laboral són insuficients per satisfer la conversió digital de les empreses. A més, el nombre d’estudiants matriculats en aquests estudis ha decrescut en més de 65.000 alumnes en els últims vuit anys i es preveu que aquesta xifra baixi a un ritme anual del 3,3%. Aquesta bretxa converteix Espanya en un dels països més amenaçats pel dèficit de talent. Un problema generalitzat a la Unió Europea, a excepció de Suècia, Gran Bretanya i França.

Capturasdvsbfdb

En un futur més llunyà, perfils que encara no existeixen seran els protagonistes del mercat laboral. Així, segons dades recollides per l’Observatori per a l’Ocupació en l’Era Digital, els 10 llocs de treball més sol·licitades pels joves d’entre 20 i 30 anys seran els d’enginyer smart factory; chief digital officer; expert en innovació digital; data scientist; expert en big data; arquitecte expert en smart cities; expert en usabilitat; director de continguts digitals; expert i gestor de riscos digitals; i director de màrqueting digital. R + D.

Menció especial mereix l’Energia, que es convertirà en el pilar fonamental de l’economia espanyola, però no de la manera en què la coneixem. La dependència energètica i la necessitat de trobar fonts alternatives afavorirà la creació de nous llocs de treball. La sostenibilitat; la reducció de l’impacte mediambiental; i la gestió i certificació del sistema energètic, són els seus reptes.

Capturavsvsgrg