Informe Universitat i treball a Catalunya 2011. Arquitectura Tècnica

Descarregar Pdf

PractiquesEdificacio

Segons l'estudi Universitat i treball a Catalunya 2011 realitzat per l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari, la taxa d'ocupació del titulats en Arquitectura Tècnica ha patit una davallada d'un 17% en els últims tres anys.

Cal tenir en compte però que aquest descens del 17% en l'ocupació del sector s'ha produït a nivell estatal. Segons l'informe Euroconstruct, mentre que a Espanya el negoci constructor queia el 2012 un 30,8%, a Europa, en aquest mateix període, tan sols ho feia un 4,8% i es preveu que l'any 2014 s'imposi un canvi de tendència, ja iniciat en alguns països (Hongria, Suecia, Dinamarca, Noruega, Suissa, Finlàndia, ...) , amb un creixement global del 1,1%.

Es per això que,  l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, iniciarà el proper curs acadèmic (2013-14) una doble Titulació Building Engineering - Civil Engineering, amb la VIA University College de Dinamarca, amb l'objectiu de dotar als estudiants d'Edificació d'una segona titulació a nivell europeu. L'obtenció d'aquesta doble titulació en Arquitectura Tècnica i Enginyeria Civil ha de permetre als estudiants de l'EPS aprofitar les autèntiques i excel·lents oportunitats laborals que ofereix a nivell europeu i mundial, aquest sector.

Així mateix, a nivell més general, l'estudi de l'AQU-Catalunya, mostra que, tot i les dificultats actuals i la davallada general en l'ocupació, una mitjana del 86% dels titulats catalans van trobar feina, en concret el 55% va aconseguir un contracte fixe i el 31%, temporal. També destacar que del total d'aquests titulats que van trobar feina, el 67% ho va fer en l'àmbit privat.

Premsa

20 de març de 2013

La Mañana