Jaume Gasia Mercè, antic alumne de l'EPS, guardonat amb el Eurotherm Young Scientist Prize and Awards 2020

Descarregar Pdf

El Eurotherm Young Scientist Prize and Awards 2020, ha premiat la Tesi Doctoral de l’antic alumne de l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL), Jaume Gasia Mercè.

El Comitè Eurothermes va crear a Brussel·les l’any 1986 amb l'objectiu de promoure i fomentar la cooperació europea en el camp de les ciències tèrmiques i la transferència de calor reunint científics i enginyers que treballen en àrees especialitzades. Cada quatre anys, Eurotherm lliura el Premi Eurotherm per a Joves Científics: dos Premis a Científics que tinguin menys de trenta-cinc anys en el moment del lliurament dels Premis. La presentació al premi (dos doctors seleccionats de cada país representats en el Comitè Eurotherm) és proposa sobre la base del nivell científic de la tesi doctoral, l'originalitat i  la importància dels resultats per a les ciències tèrmiques del treball, i la idoneïtat de la modelització i/o dels mètodes experimentals per a les ciències tèrmiques.

El Premi Eurotherm 2020 es va lliurar en la 8a Conferència Europea de Ciències Tèrmiques que se celebrà a Lisboa del 20 al 23 de setembre de 2021. El lliurament es va endarrerir per qüestions derivades de la situació provocada per la Covid-19.

Jaume Gasia ha estat guardonat amb el premi Eurotherm 2020 per la seva tesi doctoral: “Technological requirements in latent heat thermal energy storage systems: Study of the partial load operating conditions and the dynamic melting enhancement technique” presentada al 2018 i realitzada sota la direcció de la Dra. Luisa F. Cabeza Fabra i el Dr. Steven Tay Nguan Hwee.

En Jaume Gasia Merce va estudiar a l’EPS Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat mecànica del 2009 al 2012 i posteriorment, també a l’escola va cursar el Màster en Enginyeria Industrial de 2012 al 2014. Posteriorment, del 2014 al 2018 va realitzar el programa de doctorat a la Universitat de Lleida. Des de l’any 2019 ocupa el càrrec de cap del departament d’R+D+I a l’empresa lleidatana Romero Polo.

 


Resum Tesi Doctoral:

Les tecnologies d'emmagatzematge d'energia tèrmica (EET) esdevenen cabdals per tal de superar els inconvenients de les energies renovables. Els sistemes basats en aquesta tecnologia han de complir diversos requisits per tal de ser competitius en tots els nivells. D’entre tots els requisits, la present tesi doctoral està emmarcada en l'estudi dels tecnològics, i més concretament, en dos àmbits d'investigació. Per una banda, se centra en l'estudi de les condicions d’operació a càrrega parcial d’un sistema d’EET per calor latent amb l’objectiu d’optimitzar la seva estratègia de funcionament en un rang de temperatura comprès entre els 100 ºC i els 150 ºC. D'altra banda, aquesta tesi doctoral també se centra en l'estudi del concepte de fusió dinàmica en un sistema d’EET per calor latent de baixa temperatura (-10◦)