Joan Pau Castells i Àngel Casasnovas aconsegueixen els Ajuts per la Promoció de l'Excel·lència als Màsters de l'EPS

Descarregar Pdf

L'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) va obrir la convocatòria dels Ajuts per la Promoció de l'Excel·lència als Màsters de l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) per al curs 2020-21 d'acord amb la resolució de la Junta de Centre del 14 de juliol de 2017, amb l’objectiu de promoure la formació en Màsters Oficials per aquells estudiants de l’EPS que hagin demostrat un millor rendiment acadèmic en els seus estudis de grau.

L’EPS concedeix anualment tres beques d’excel·lència per a estudiants de grau que vulguin continuar cursant una titulació de màster a l’Escola: el Màster en Enginyeria Informàtica o bé, el Màster en Enginyeria Industrial, que consisteixen en una beca per un valor igual al de 30 crèdits ECTS de màster, és a dir per un import de 865€ cadascuna.

El termini per presentar-se a la convocatòria va finalitzar el dia 30 de setembre de 2020 i, un cop estudiades totes les sol·licituds la Comissió Avaluadora, reunida el dia 5 d'octubre de 2020 i formada pels següents membres: Magda Valls, Josep L. Lérida, Jérôme Barrau i Margarita Moltó, i d'acord  amb els criteris que consten en la convocatòria, han decidit concedir els ajuts als estudiants:

  • Joan Pau Castells Gasia (Graduat en Enginyeria Informàtica per al Màster en Enginyeria Informàtica)
  • Àngel Casasnovas Soriano (Graduat en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica per al Màster en Enginyeria Industrial)

Donades les circumstàncies actuals provocades per la Covid-19, l’acte de lliurament dels ajuts es realitzarà presencialment en petit format en data i lloc que s'informarà pròximament, mantenint tots els protocols i mesures de protecció sanitàries establertes.