L'AQU: Informe laboral dels graduats i graduades. L'EPS assoleix un índex global d'ocupabilitat del 97,2%

Descarregar Pdf

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha publicat recentment l'informe sobre la Inserció laboral dels graduats i graduades 2017.

Aquest informe pretén ser una eina útil alhora detenir una visió comparada dels resultats d'inserció laboral dels ensenyaments del centre. D'aquesta manera es podran identificar punts forts i accions de millora. S’analitza alumnes que fa 3 anys (per tant, Formen part de la promoció de titulats de cicles/graus al curs acadèmic 2012-13 ) que van acabar els estudis d’universitaris, amb dades recollides durant els mesos de gener-abril de 2017, obtenint informació de vora el 50% dels graduats. En conseqüència els resultats són sòlids i fiables

Finalment cal destacar s’analitzen els ensenyaments impartits al centre i es comparen amb la mitjana dels homòlegs del conjunt del Sistema Universitari Català.

A nivell de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, els ensenyaments del centre enquestats en aquesta ocasió han estat el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació (GATE), El Grau en Enginyeria Informàtica (GEI) i el Grau en Enginyeria Mecànica (GEM).

La dada més rellevant a destacar és que els estudis de l'EPS assoleixen un percentatge global d'ocupabilitat del 97,2%, superant la mitjana del SUC en més de 3 punt (94,1%). A més, els estudis del Grau en Enginyeria Mecànica assoleixen un 100% d'ocupabilitat.

L'informe referent a l'EPS de la UdL, que podreu trobar complet en AQUEST ENLLAÇ, mostra també altres aspectes interessants com ara:

  • El sector i la branca d'activitat del treball dels nostres titulats: un 16,8 ho fan al sector públic.
  • El lloc de treball, la jornada laboral i el tipus de contracte dels nostres titulats: el 70% treballen a Lleida; El 88,7% ho fan a temps complet i en un 51,4% ho fan amb contracte fix o indefinit
  • La satisfacció amb la formació: essent els aspectes més valorats el Treball en equip (GATE), la formació teòrica (GEI) i la solució de problemes (GEM) i els menys valorats, en tots tres graus, els idiomes. En general, però els nostres antics alumnes repetirien estudis: el 83€ a GEM, el 74% al GEI i el 62% al GATE.