L'EPS endegarà el curs 2021-22 un nou Màster en Disseny d'Experiència d'Usuari de forma totalment virtual

Descarregar Pdf
IMG_0807
L'actual vicerector d'Internacionalització, Toni Granollers, que ha gestat el projecte, i Magda Valls, directora de l'EPS

La Universitat de Lleida i la Universitat Nacional Oberta i a Distància (UNAD) de Bogotà (Colòmbia),  una universitat de 120.000 alumnes amb una alta implantació a Llatinoamèrica, van signar l'any passat un conveni per a la realització i l'organització d'un nou màster universitari oficial, el Màster en Disseny d'Experiència d'Usuari, el qual serà impartit per les dues universitats en metodologia virtual.

Mancava l'aprovació d'aquest nou màster per part dels respectius òrgans competents de cada país, el Ministeri d'Universitats d'Espanya, i el Ministeri d'Educació Nacional de Colòmbia, d'acord amb la norma legal vigent i la passada setmana es va aprovar definitivament el Màster en Disseny d'Experiència d'Usuari (MDEU), tant per AQU i el Consejo de Universidades, com per les autoritats corresponents de Colòmbia.

És un màster internacional, on-line i interuniversitari format per un programa formatiu comú, amb un pla d'estudis conjunt que harmonitza el sistema European Credits Transfer System amb els crèdits del sistema d'educació superior a Colòmbia. Atès el caràcter interuniversitari del màster, els coordinadors de cada universitat gestionaran les accions de mobilitat d'estudiants i/o professorat, articulant activitats acadèmiques, bé sigui en forma virtual o presencial.

El procés de disseny d'aquest màster ha estat complex i laboriós i cal agrair a les persones que s'han implicat en tot aquest procés, especialment al nou vicerector d'Internacionalització, Toni Granollers, que ha liderat tots els acords amb la UNAD.

És el primer màster d'aquestes característiques a la UdL, i per tant el procés d'implantació també suposarà un nou repte per l'Escola Politècnica Superior i la Universitat de Lleida

UNAD: Ministerio de Educación Nacional otorgó Registro Calificado al programa de Maestría en Diseño de Experiencia de Usuario

Àrea de Comunicació - Oficina de Premsa UdL: Nou Màster en Disseny d'Experiència d'Usuari