L'EPS ofereix 3 de les 4 titulacions amb més demanda laboral, segons l'últim Informe Adecco

Descarregar Pdf

AZQD_adecco

Segons dades del V Informe Adecco sobre Cerreres amb més sortides professionals, els estudis tècnics i Administració i Direcció d'Empreses (ADE) aglutinen la majoria de la demanda laboral actual de l'Estat.

ADE, com ja es tradicional, ocupa el primer lloc d'aquest rànquing, però immediatament després trobem l'Enginyeria Tècnica Industrial, l'Enginyeria Industrial i l'Enginyeria Informàtica com les titulacions situades en segon,  tercer i quart lloc respectivament.

Així doncs, l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, es el Centre que oferta tres de les quatre titulacions més demandades per les empreses a Espanya. A més, des de el curs 2013-14 també ofereix, conjuntament amb la Facultat de Dret i Economia, el doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses.

En un àmbit més general, l'Informe Adecco també destaca altres dades força interessants:

- El 61,4% de les ofertes de treball qualificat a Espanya exigeix formació universitària, i, vora el 30% d'aquestes ofertes també exigeix el domini d'almenys un idioma estranger (bàsicament l'anglès en un  90% dels casos).

- Catalunya, darrera de Madrid, és la Comunitat Autònoma que demanda una major quantitat de titulats universitaris , en concret el 19,3 %

Premsa

24 de juny de 2014

La Mañana