L'enginyeria Informàtica i l'enginyeria Industrial entre les titulacions amb més demanda laboral

Segons dades del darrer Informe Infoempleo-Adecco

Descarregar Pdf

Administració d'Empreses, Enginyeria Informàtica i Enginyeria Industrial són les tres carreres més demanndades per les empreses entre els recentment titulats, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), recollits en el NdP-VIII-Informe-Infoempleo-Adecco-sobre-Titulaciones-con-más-salidas-profesionales.-Spring

El mateix informe assenyala que el 44% de les ofertes d'ocupació qualificada a Espanya requereix titulació universitària. Aquesta formació també cmpta amb una tasa d'atur inferior respecte a les persones que no han finalitzat estudism obligatoris (11,36% enfront al 24,77%).

Per comunitats, la major part de les ofertes d'ocupació que exigeixen aquest tipus de formació es donen en la Comunitat de Madrid. En segon i tercer lloc apareixen Catalunya i País Basc. Aquestes tres comunitats autònomes reuneixen més de la meitat (56,39%) de les ofertes d'ocupació dirigides a titulats universitaris.