Les titulacions de la branca informàtica de l'EPS, entre les millors en taxes d'inserció laboral

Descarregar Pdf

Alumnes (36)

Segons un avanç de l'informe Inserció laboral dels estudiants universitaris, que conté dades del Ministeri d'Educació, la Seguretat Social, l'Institut Nacional d'Estadística i la Conferència dels Consells Socials de les Universitats Espanyoles i que analitza totes les universitats espanyoles, dues titulacions de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida es situen entre les de major inserció laboral de tot l'Estat espanyol:

- Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (amb un 94,1% d'inserció laboral).

- Enginyeria Informàtica (amb un 82,4% d'inserció laboral).

L'estudi analitza els últims quatre anys de vida laboral de més de 190.000 alumnes de centres públics i privats que van acabar la seua carrera al curs 2009-2010 i es per això que l'estudi reflecteix titulacions anteriors a l'adaptació al EEES. Així doncs, un cop aplicada l'adaptació, es tracta de les titulacions actuals de Grau en Enginyeria Informàtica i Màster en Enginyeria Informàtica.

A nivell de tot Espanya, les carreres amb més demanda al mercat laboral són les relacionades amb la Informàtica, les Matemàtiques i l'Estadística, i les Ciències de la Salut.

Àrea de Comunicació - Oficina de Premsa UdL

Premsa

5 de novembre de 2014

diarisegre