L'ocupabilitat en Enginyeria Informàtica supera el 91%

Descarregar Pdf

redes

El percentatge d'ocupabilitat dels titulats en Enginyeria Informàtica i els Graduats en Enginyeria Informàtica se situa a Espanya entre el 91% i el 100%, segons l'estudi Ocupabilitat 2013 realitzat per la Conferència de Directors i Degans d'Enginyeria Informàtica (CODDII).

La mostra de la qual s'han extret les dades inclou un total de 103 titulacions, impartides en 42 centres d'un total de 40 universitats.

L'estudi contempla les titulacions d'Enginyeria Informàtica (EI), Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (ETIG), Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (ETIS), el Grau en Enginyeria Informàtica (GEI), el Màster en Enginyeria Informàtica (MEI), així com altres enginyeries  i màsters  afins.

Pel que fa al percentatge d'inserció laboral segons les diferents titulacions, el Màster en Enginyeria Informàtica té el 100% d'ocupabilitat, seguit pel Grau en Enginyeria Informàtica (94,30%),el títol d'Enginyeria Informàtica (91,61%) , el títol d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (82,40%), el títol d'Enginyeria Tècnica en Gestió (82,01%), quedant els màsters afins amb el 68,63% i les altres enginyeries amb el 62,06 %.

Respecte a la distribució geogràfica de l'ocupabilitat, els percentatges d'inserció laboral se situen entre el 65,69% d'Andalusia i el 100% d'Aragó, pel global de titulacions analitzades. A més d'Aragó, les comunitats de Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Madrid, Extremadura, Principat d'Astúries i Múrcia tenen índexs de ocupabilitat per a enginyers informàtics superiors al 90%.

A nivell global, una mica més del 55% dels alumnes declaren que treballen o han treballat mentre segueixen els estudis. Així mateix, tots els alumnes matriculats en el Màster en Enginyeria Informàtica estan treballant alhora, segons les dades obtingudes per l'estudi de CODDII. Aquest percentatge baixa al 58,% en el cas dels alumnes matriculats en màsters afins.