Matemàtics i enginyers, els professionals que més cotitzen

Descarregar Pdf

Experto-Didactica-Matematicas-Online

L'informe "Inserción laboral de los egresados universitarios. La perspectiva de la afiliación a la SS" realitzat per la Conferencia de Consejos Generales i el MECD, assenyala que, a quatre anys vista després de finalitzar els estudis, els matemàtics són els professionals que, en un major nombre, aconseguixen un treball amb una base de cotització superior als 30.000€/any (en concret, el 37,6% d'ells), seguits pels enginyers i informàtics amb un 35,4%, dret (35,2%) i els professionals de l'àmbit de la salut (33,4%). Tots ells, de fet, molt per sobre de la mitja  que es situa en un 24%.

Pel que fa al tipus de contracte, l'informe també es força concloent: informàtica, dret, administració i matemàtiques són les titulacions amb el nivell més lat de contractes indefinits amb un 70%.