Reunió inaugural del Projecte BIG4LIFE a la UdL. Un projecte per millorar la vida útil de les cobertes i façanes verdes urbanes

El projecte BIG4LIFE treballarà en vuit cobertes i façanes verdes d’edificis a Lleida i Barcelona, sota la ccordinació del professor de l'EPS Gabriel Pérez, aplicant el concepte de xeriscaping, que optimitza l’ús de l’aigua en aquests espais.

Descarregar Pdf
IMG_3676
Reunió inaugural del projecte BIG4LIFE a la UdL

Estar en contacte amb la natura aporta multitud de beneficis físics i psicològics: fa disminuir la pressió sanguínia, el risc de patir diabetis, asma, al·lèrgies i malalties cardiovasculars a la vegada que millora la nostra salut mental i esperança de vida. Un nombre creixent d’estudis científics demostren que la natura ens aporta molts beneficis, però com podem apropar la natura a les zones urbanes?

Els sistemes de verd integrat en l'edifici (Building Integrated greenery, BIG per les seves sigles en anglès), és a dir, cobertes i façanes verdes, poden ajudar a aconseguir aquests beneficis per la salut de les persones que viuen en entorns urbans. Per aquest motiu, el projecte BIG4LIFE, que ha celebrat la seva reunió inaugural a la Universitat de Lleida el 26 i 27 d’octubre, té com a objectiu fomentar la renaturalització de l’entorn urbà a través de sistemes BIG.

Emmarcat en el moviment de la Nova Bauhaus Europea, el projecte BIG4LIFE pretén promoure la transició del sector de la construcció cap a un model més sostenible, circular, lliure de tòxics, eficient energèticament i resilient al clima. Amb un pressupost d’1,8 milions d’euros, aquest projecte LIFE té tres anys per assolir el co-disseny de plans marc de manteniment, monitoratge i avaluació d'impactes dels sistemes de verd integrat en l'edifici (BIG) i posar-los en pràctica per verificar-los en les condicions exigents del clima mediterrani.

L’objectiu és aplicar el concepte xeriscaping, de creació de cobertes verdes que requereixin poca o cap irrigació i manteniment. Amb aquesta estratègia, se seleccionen les espècies vegetals que es plantaran en la coberta verda en funció de les seves necessitats hídriques i la seva adaptació a les condicions ambientals, per així optimitzar l’ús de l’aigua.

El projecte BIG4LIFE vol demostrar que aplicant aquest enfocament, recorrent a xarxes col·laboratives (entre els múltiples agents implicats en la seva gestió), i amb el suport de solucions intel·ligents adequades, és factible tant la viabilitat a llarg termini dels sistemes BIG com també la seva vida útil positiva. Així, l’equip de recerca del BIG4LIFE

treballarà per millorar els serveis ecosistèmics que ofereixen aquestes cobertes verdes per tal d’aconseguir la sostenibilitat d’aquest tipus de sistemes.

El projecte es fonamenta en la creació de xarxes de treball a nivell d’edifici, en les que s’integrin els diferents grups d’interès, com són els usuaris directes i indirectes, els gestors i propietaris, els equips de manteniment de l’edifici i les empreses externes de manteniment, entre d’altres. El projecte vol demostrar que amb una gestió eficient de les tasques i rols assignats a aquests grups d’interès, i complementant-ho amb ajuda externa a través d’un programa de servei aprenentatge, és possible mantenir en el temps els sistemes de coberta i façana verda, fet que garanteix el manteniment de la provisió de beneficis de forma continua.

En la fase inicial del projecte, l’equip tècnic treballarà en la preparació i rehabilitació de les cobertes verdes i també en la formació de les persones implicades en la gestió i manteniment dels sistemes BIG del projecte. Un cop es superi la fase preliminar, s’iniciaran els dos anys de monitoratge de les cobertes verdes per conèixer els factors implicats en el bon (o no) funcionament dels sistemes. En acabar la fase de monitoratge, es realitzarà un estudi del rendiment ambiental de cadascun dels vuit projectes.

BIG4LIFE analitzarà les condicions actuals de vuit projectes existents de verd integrat en edificis (BIG) ubicats a Lleida i Barcelona – tres dels quals ara mateix són fallits, i dels que el projecte n’entomarà la rehabilitació. Per a l’anàlisi dels sistemes BIG, es monitoritzaran durant dos anys 13 serveis ecosistèmics que aquests proveeixen (des de la biodiversitat al benestar de les persones, passant per l’estalvi energètic i l’ús eficient de l’aigua o la millora de la qualitat de l’aire, entre d’altres). Les metodologies emprades combinaran tecnologies (com ara càmeres de fototrampeig per detectar fauna i diversos sensors) amb la realització de qüestionaris que impliquen la participació ciutadana (en el marc de l’anomenat Community Service Learning). Així, estudiants i persones en risc d’exclusió social contribuiran al manteniment i seguiment de les cobertes verdes.

L’avaluació dels sistemes de verd integrat en l’edifici, permetrà calcular el seu cost-eficiència (la relació entre els beneficis obtinguts i el cost de crear-los i mantenir-los). Això permet comparar-ne els avantatges respecte altres solucions constructives. “Aquesta avaluació i millora de la vida útil positiva dels sistemes BIG, fa possible calcular la seva rendibilitat i viabilitat per ser incorporada posteriorment a les polítiques i estàndards locals i nacionals”, explica Gabriel Pérez, professor de la Universitat de Lleida i coordinador del projecte.

“El projecte BIG4LIFE vol contribuir a la iniciativa de la New European Bauhaus mitjançant la reducció dels impactes ambientals dels edificis nous i reformats, la creació de cadenes de valor circulars per impulsar les economies urbanes alhora que es produeix la regeneració urbana i territorial, així com la millora del benestar dels ciutadans, i donar suport a la biodiversitat en l'entorn urbà”, segueix Pérez.

Coordinat per la Universitat de Lleida, el consorci que forma el projecte inclou altres vuit socis Europeus (Espanya, Itàlia, Holanda, i Grècia) de l’àmbit acadèmic i empresarial: el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), la Universitat d’Estudis de Gènova (UNIGE), la Universitat Oberta Hel·lènica (HOU), TEB Verd SCCL, Verdtical Ecosistema, Sempergreeen BV, i Solucions Eixverd.

L’objectiu final del BIG4LIFE és, d’una banda, incorporar el món del BIG a les polítiques públiques i les normatives professionals, i de l’altra, replicar en d’altres ciutats a escala internacional les estratègies desenvolupades i les lliçons apreses en les vuit cobertes pilot de Barcelona i Lleida.

 

Text i imatges: Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

 

També et pot interessar

El professor de l'EPS Gabriel Pérez lidera un projecte de recerca sobre cobertes verdes de la UdL, subvencionat pel Pla Barcelona Ciència