Roberto García, professor de l'EPS, investigador principal de la UdL al projecte europeu InVID (In Video Veritas)

Descarregar Pdf
INVID .

Al gener de 2016, un consorci internacional en el qual participa la Universitat de Lleida ha iniciat un projecte europeu de tres anys que busca facilitar la reutilització de vídeos generats pels usuaris amb finalitats periodístiques, ajudant a detectar els falsos o manipulats i a gestionar els drets de propietat intel·lectual derivats.Aquest projecte s'anomena InVID (In Video Veritas - Verificació de vídeos de xarxes socials per als mitjans de comunicació) i és tracta d'una acció per a la innovació que ha rebut finançament del programa de recerca i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020.

Per part de la Universitat de Lleida el investigador principal es el professor de l'Escola Politècnica Superior, Roberto García González i hi  participen investigadors del grup de recerca GRIHO (part del centre de recerca INSPIRES) i investigadors del Grup de Dret Civil Català i Dret Privat Europeu.

L'objectiu d'aquesta iniciativa, un projecte Horitzó 2020 cofinançat per la UE, és identificar vídeos rellevants sobre notícies a les xarxes socials, comprovar que són veraços i no manipulats i, llavors, negociar els drets d'autor per a la seva reutilització amb els creadors. Això evitarà l'ús inadvertit de vídeos falsos o manipulats pels mitjans de comunicació i reduirà el considerable esforç que suposa garantir la seva autenticitat.

El procés actual per determinar l'autenticitat del contingut es basa en l'avaluació individualitzada per part dels periodistes en lloc d'en criteris objectivament quantificables. Els responsables d'aquesta verificació han d'establir molt ràpidament si l'hora i el lloc de l'esdeveniment mostrat en el vídeo semblen plausibles (els elements del paisatge, l'hora del dia, la roba, etc. coincideixen amb el suposat esdeveniment?). També comproven que el vídeo no va ser manipulat o es va publicar amb anterioritat, i que les metadades com la data de captura són correctes.

InVID buscarà automatitzar la majoria d'aquests passos per accelerar i facilitar el treball dels periodistes. Per començar, s'identifiquen els temes que corresponen a notícies d'última hora a les xarxes socials. Llavors, el vídeos que s'estiguin pujant i compartint sobre aquests temes a les xarxes socials es localitzaran, indexaran, fragmentaran temporalment i seran anotats en funció del seu contingut.

El projecte està coordinat per CERTH (Centre for Research and Technology Hellas) (Grècia), i els socis del consorci són MODUL Technology GmbH (Àustria), Universitat de Lleida (Espanya), EXO MAKINA (França), webLyzard technology GmbH (Àustria), Condat AG (Alemanya), APA-IT Informations Technologie GmbH (Àustria), Agence France Presse (França) i Deutsche Welle (Alemanya).