Tendència positiva al mercat laboral respecte als candidats amb estudis universitàris, especialment al sector TIC i industrial

Descarregar Pdf

informes-infojobs-esade

L'informe Ametic analitza de forma exhaustiva el panorama laboral en l'àmbit del sector TIC durant l'exercici 2013.

L'informe ofereix dades que permeten obtenir una visió àmplia de la política laboral de les empreses del sector TIC. Entre altres dades obtingudes després de la consulta a més de seixanta mil empleats de prop de cent empreses, resulta cridanera la molt alta qualificació de les plantilles que ens deixa la dada que el 68% del personal empleat en el sector TIC és titulat superior. A destacar, així mateix, l'alta estabilitat laboral, amb un 89% d'empleats fixos.

Aquest informe Ametic es complementa amb l'últim informe d'InfoJobs ESADE referent a l'Estat del mercat Laboral a Espanya. Segons l'informe, la mitjana del  salari brut anual de totes les ofertes laborals disponibles a InfoJobs el passat 2013 ha estat de 23.650 euros bruts anuals.

Els llocs de treball en els se sol·liciten estudis universitaris segueixen sent els més ben remunerats, amb un salari mitjà de 28.263 euros bruts anuals, i augmenta la diferència entre ells i aquells que tenen estudis de nivell mig (batxillerat, CF)  que ja és de més de 8.000 €/anuals, o amb els que tenen estudis bàsics, amb els que la diferència passa a ser de més de 12.000 €/anuals.

Categoria Salari brut anual
Enginyers i Tècnics 29.165 €
Finances i banca 27.245 €
Immobiliari i Construcció 26.983 €
Educació i Formació 26.922 €
Informàtica i Telecomunicacions 26.621 €
Qualitat, Producció i I+D 25.390 €
Legal 25.086 €
Sanitat i Salut 24.747 €
Marketing i Comunicació 24.306 €
Comercial i Vendes 24.247 €
Administració d'Empreses 22.499 €
Disseny i Arts Gràfiques 21.740 €
Compres, Logística i Magatzem 21.483 €
Recursos Humans 21.253 €
Turisme i Restauració 18.293 €
Professions, Arts i Oficis 18.098 €
Atenció al Client 16.030 €
Venta al Detall 15.794 €

Salaris por damunt de la mitjana global

Salaris por sota de la mitjana global

* Mitjana salari màxim ofert: 23.650€ bruts