Un projecte de l'EPS, dirigit per en Daniel Chemisana, aconsegueix finançament del Programa Estatal d'Investigació Orientada als Reptes de la Societat

Descarregar Pdf
[caption id="attachment_8904" align="alignnone" width="470" caption="FOTO:Segre"]Juliol14_13_Segre - copia[/caption] La Secretaria d'Investigació, Desenvolupament i Innovació ha concedit a la Universitat de Lleida, 1,26 milions d'euros per finançar deu projectes d'investigació emmarcats en la convocatòria del Programa Estatal d'Investigació Orientada als Reptes de la Societat.

L'Escola Politècnica Superior es beneficiarà del finançament per a d'un d'aquests projectes concedits a la UdL. En concret, es tracta del projecte dirigit pel Dr. Daniel Chemisana, "Miliconcentradores dieléctricos multifase para integración arquitectónica en fachada de sistemas solares híbridos".

Aquest projecte consisteix en el disseny i implementació experimental d'una tecnologia de concentració solar innovadora que permeti un alt grau d'integració arquitectònica i una eficient generació híbrida termoelèctrica in situ. La investigació que es proposa es vertebra en tres conceptes fonamentals:

1. El disseny teòric - experimental d'un sistema de concentració solar a escala mil·limètrica basat en els principis òptics de refracció, reflexió i reflexió interna total que dirigeixi la radiació solar incident de forma contínua cap al sistema de generació.

2. El desenvolupament d'una tecnologia captadora que s'adeqüi a la radiància concentrada així com a les dimensions mil·limètriques del sistema.

3. L'anàlisi configuratiu tant del disseny del concentrador com el desenvolupament del captador des de la perspectiva de la seva integració en façana, amb tots els requeriments que això implica. A més s'estudiarà el comportament del sistema mitjançant simulació dinàmica per a diferents emplaçaments i condicions meteorològiques, a partir dels paràmetres obtinguts en les caracteritzacions experimentals.

Premsa 05 de juny de 2014 diarisegre 13 de juliol de 2014 diarisegre 14 de juliol de 2014 La Mañana