Assignatures optatives que tenen limitació de places

 Descarregar Pdf

Curs 2023-2024

Codis

Assignatures

Titulació

Quadrimestre

Crèdits

Límit de places

102025

Aplicacions per dispositius mòbils

GEI (TI)

2n

6

25

102040

Aprenentatge i raonament automàtic

GEI (COMP)

2n

6

22

102026

Disseny centrat en l'usuari

GEI (TI)

1r

6

25

102052/102032

Enginyeria de requeriments

GEI (SOFW)/GEIADE

2n

6

25

102053

Gestió i millora de la qualitat

GEI (SOFW)

2n

6

25

102065

Models de computació i complexitat

GEI (COMP)

2n

4,5

22

102054/102033

Models de procés

GEI (SOFW)/GEIADE

2n

6

25

102064

Programació avançada en intel·ligència artificial

GEI (COMP)

2n

7,5

22

102024/102031

Xarxes i comunicacions

GEI (TI)/GEIADE

2n

6

25

101431

Construcció sostenible 1

GATE/GEM/GEES

1r

6

15

101432

Construcció sostenible 2

GATE/GEM/GEES

1r

6

15

101433

Construcció sostenible 3

GATE/GEM/GEES

1r

6

15

102311

Instal·lacions energètiques 1

GEM/GEES

1r

6

15

102312

Instal·lacions energètiques 2

GEM/GEES

2n

6

15

102313

Instal·lacions energètiques 3

GEM/GEES

2n

6

15

102136

Mecatrònica 1

GEM /GEEIA

1r

6

15

102137

Mecatrònica 2

GEM /GEEIA

2n

6

10

102138

Mecatrònica 3

GEM /GEEIA

2n

6

10

102130

Integració de sistemes 1

GEEIA

1r

6

10

102131

Integració de sistemes 2

GEEIA

2n

6

10

102132

Integració de sistemes 3

GEEIA

2n

6

10

102133

Programació i comunicacions 1

GEEIA

1r

6

15

102134 Programació i comunicacions 2 GEEIA 2n 6 15
102135 Programació i comunicacions 3 GEEIA  2n 6 15

102027

Computació distribuïda i aplicacions

GEI (TI)

2n

6

25

102029/102034

Arquitectures de programari empresarial

GEI (TI)

2n

9

25

102030

Plataformes en xarxa

GEI (TI)

2n

6

25

102028

Seguretat d'aplicacions i comunicacions

GEI (TI)

1r

9

25

102041

Computació distribuïda

GEI (COMP)

1r

9

30

102042

Eines computacionals per a la  resolució de problemes

GEI (COMP)

1r

6

30

102043

Processadors de llenguatge

GEI (COMP)

2n

9

30

102044

Sistemes de validació de maquinari i programari

GEI (COMP)

2n

6

30

102055

Arquitectures de programari

GEI (SOFW)

1r

9

25

102056

Enginyeria de programari lliure

GEI (SOFW)

1r

6

25

102058

Gestió de projectes

GEI (SOFW)

2n

6

25

102057

Integració de sistemes

GEI (SOFW)

2n

9

25

102070

Art i cultura digital

 GDDTEC  1r  6 25

102071

Art i interacció

GDDTEC 1r 6 25

102081

Comunity management

GDDTEC 2n 6 40

102082

Desenvolupametn de videojocs

GDDTEC 1r 6 25

102092

Digital Business

GDDTEC 1r 6 40

102072

Disseny per a la visualització de dades

GDDTEC 2n 6 25

102073

Laboratori per a creacions artístiques

GDDTEC 2n 6 25
102083 Modelatge en 3D GDDTEC 1r 6 25
102085 Videojocs per a mòbils GDDTEC 2n 6 25
102084 Videojocs per a PC GDDTEC 2n 6 25

Acrònims Titulacions:

         

GATE: Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

       

GEM: Grau en Enginyeria Mecànica

       

GEEIA: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

       

GEES: Grau en Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat

       

GATE: Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

       

GEI: Grau en Enginyeria Informàtica

       

GEIADE: Doble titulació: Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses

   

GDDTEC: Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives

   

 

   Darrera modificació: