Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives

Oferta assignatures curs 2022-2023

 Descarregar Pdf
Codi Assignatura Tipus Quadrimestre Crèdits Torn
 

PRIMER CURS

       

102178

Continguts digitals

BA

1

6

Tarda

102170

Expressió gràfica

BA

1

6

Tarda

102172

Matemàtiques aplicades a l'art i disseny digital

BA

1

6

Tarda

102174

Tecnologies de la informació i la comunicació

BA

1

6

Tarda

102177

Xarxes socials

BA

1

6

Tarda

102171

Art i disseny digital

BA

2

6

Tarda

102179

Disseny de la interacció

BA

2

6

Tarda

102173

Organització d'empreses

BA

2

6

Tarda

102175

Programació

BA

2

6

Tarda

102176

Tecnologies web

BA

2

6

Tarda

 

 

SEGON CURS

       
102180 Arts aplicades i disseny OB 1 6 Matí
102182   Edició digital         OB 1  6   Matí
102183 Wed dinàmica OB 1 6 Matí
102185 Màrqueting i mitjans socials OB 1 6 Matí
102187 Gamificació i serious games OB 1 6 Matí
102181 Creació digital OB 2 6 Matí
102184 Disseny web OB 2 6 Matí
102186 Valorització de dades socials OB 2 6 Matí  
 102188   Interacció digital  OB 2 6  Matí  
102189     Gestió de projectes  OB 2 6  Matí

                    

 

TERCER CURS

       
102190 Pràctiques tutelades en empresa
OB 1 12  
102191 Treball de final de grau OB 2  12  

 ASSIGNATURES OPTATIVES

  MENCIÓ EN ART DIGITAL        
102070 Art i cultura digital OP 1 6 Tarda
102071 Art i interacció OP 1  6   Tarda
102072 Disseny per a la visualització de dades OP 2 6 Tarda
102073 Laboratori per a creacions artístiques OP 2 6 Tarda

 

  MENCIÓ EN TECNOLOGIES DE LES XARXES SOCIALS        
102081 Community management OP 2 6 Tarda

 

  MENCIÓ EN VIDEOJOCS        
102082 Desenvolupament de videojocs OP 1 6 Tarda
 102083  Modelatge en 3D OP  1 6  Tarda
 102084  Videojocs per a PC OP 2 6 Tarda 
 102085  Videojocs per a mòbils OP 2 6 Tarda 

MODUL DE FORMACIÓ OPTATIVA

102092 Digital Business OP 1 6 Tarda

 

101434 Matèria Transversal OP 1/2 6  

OPTATIVITAT DE MOBILITAT

102086 Mobilitat I OP 1 6  
 102087 Mobilitat II OP  1 6  
 102088 Mobilitat III OP 2 6  
 102089 Mobilitat IV OP 2 6  
102095 Mobilitat V OP  1 6  
102096 Mobilitat VI OP  2 6  

Per a poder obtenir el títol l'estudiant ha de cursar 36 crèdits d'assignatures optatives.
En el cas que l'estudiant faci els 24 crèdits d'una Menció, al títol de grau apareixerà reflectida la Menció superada.

 

BA: Bàsica    OB: Obligatòria    OP: Optativa   

   Darrera modificació: