Grau en Enginyeria Química

Oferta assignatures curs 2022-2023

 Descarregar Pdf

 

PRIMER I SEGON CURSOS

(Mirar l'oferta al Tronc comú de les Enginyeries Industrials – Igualada)

 

Codi

Assignatures

Tipus

Quadrimestre

Crèdits

Torn

 

TERCER CURS

       

102341

Enginyeria de la reacció química

OB

1

6

Matí

102342

Experimentació en química i enginyeria química I

OB

1

6

Matí

102340

Operacions bàsiques

OB

1

6

Matí

102337

Organització de la producció

OB

1

6

Matí

102345

Química orgànica

OB

1

6

Matí

102347

Anàlisi químic industrial

OB

2

6

Matí

102346

Biotecnologia

OB

2

6

Matí

102343

Experimentació en química i enginyeria química II

OB

2

6

Matí

102349

Legislació química industrial

OB

2

6

Matí

102348

Processos de química industrial

OB

2

6

Matí
 

QUART CURS

       

102339

Metodologia de projectes

OB

1

6

Tarda

102362

Pràctiques tutelades en empresa

OB

1/2

15

 

102363

Treball de final de grau

OB

2

15

 
 

ASSIGNATURES OPTATIVES

       
 

Bloc: Química industrial aplicada

       

102353

Polímers i proteïnes

OP

1

6

Tarda

102354

Anàlisi i química ambiental aplicada

OP

1

6

Tarda

102355

Enginyeria dels processos bioquímics

OP

1

6

Tarda

 

Bloc: Economia circular

       

102358

Anàlisi de dades

OP

2

6

Tarda

102357

Ecoinnovació

OP

2

6

Tarda

           

101434

Matèria Transversal

OP

1/2

6

 
 

MOBILITAT (Assignatures fetes en el marc de convenis amb altres universitats)

 

102359

Mobilitat I

OP

1/2

6

 

102360

Mobilitat II

OP

1/2

6

 

102361

Mobilitat III

OP

1/2

6

 
 

     BA: Bàsica     OB: Obligatòria     OP: Optativa    

     

 

   Darrera modificació: