Màster en Enginyeria del Cuir

 Descarregar Pdf

PLA 2022

Codis

Assignatures

Tipus

Crèdits

Quadrimestre

Torn

103150

Disseny avançat de processos d'adoberia 1

OB

5

1

Tarda

103152

Química dels Processos 1

OB

5

1

Tarda

103154

Tecnologia avançada d'acabats 1

OB

5

1

Tarda

103156

Anàlisi instrumental i normalització

OB

5

1

Tarda

103151

Disseny avançat de processos d'adoberia 2

OB

5

2

Tarda

103153

Química dels Processos 2

OB

5

2

Tarda
103155 Tecnologia avançada d'acabats 2

OB

5

2

Tarda

103157 Sostenibilitat de processos i productes OB 5 2 Tarda
  MÒDUL DE FORMACIÓ OPTATIVA        
  Tècniques d'investigació        
103158

Internacionalització i gestió de mercats

OP 4,5 1  Tarda
103159 Metodologia de la recerca i disseny d'experiments OP 4,5 2  Tarda
  Innovació i sostenibilitat a l'empresa        
103160 Gestió ambiental aplicada a l'empresa (dual) OP 4,5 2  
103161 Tècniques innovadores aplicades a l'empresa (dual) OP 4,5 2  
       
103162 Pràctiques externes OP 9 2  

103163

Treball de fi de màster

OB

11

2

 

103164

Treball de fi de màster (dual)

OB

11

2

 
  

                  OB: Obligatòria     OP: Optativa   

 

PLA 2018

Codis

Assignatures

Tipus

Crèdits

Quadrimestre

 

 

PRIMER CURS (només dret a examen)

       

103110

Disseny avançat de processos d'adoberia 1

OB

9

1

només dret a examen

103117

Polímers

OB

6

1

només dret a examen

103116

Química de la proteïna

OB

6

1

només dret a examen

103114

Disseny i automatització de la industria del cuir OB 3 1 només dret a examen

103115

Anàlisi instrumental i normalització OB 6 1 només dret a examen

103113

 Gestió ambiental  OB 3 2 només dret a examen

103118

Tecnologia avançada d'acabats 1

OB

6

2

només dret a examen

103111

Disseny avançat de processos d'adoberia 2

OB

9

2

només dret a examen

103112

Tècniques innovadores

OB

6

2

només dret a examen

103119

Tecnologia avançada d'acabats 2

OB

6

2

només dret a examen
       
           
 

SEGON CURS

       

103124

Treball de final de màster

OB

15

1

 
       

ASSIGNATURES OPTATIVES

(Cal cursar 15 crèdits en assignatures optatives)

  

103120

Anàlisi del cicle de vida de la pell

OP

6

1

Tarda

103121

Internacionalització i gestió de mercats

OP

3

1

Tarda

103122

Metodologia de la investigació i disseny d'experiments

OP

6

1

Tarda

103123

Pràctiques externes

OP

12

1/2

 
       
  

                  OB: Obligatòria     OP: Optativa    CF: Complement de formació

 

   Darrera modificació: