Calendari de matriculació EPS

 Descarregar Pdf

Curs 2023-24

CALENDARI DE MATRÍCULA PER AL CURS 2023/2024
 
TOTS ELS ESTUDIANTS HAN DE RESPECTAR ELS TERMINIS FIXATS A CONTINUACIÓ:

AUTOMATRÍCULA: es realitzarà per Internet en el següent enllaç

TIPUS DE MATRÍCULA

CARACTERÍSTIQUES

TERMINIS

HORARI

 

 

 

ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS ALS GRAUS I DOBLES GRAUS

Estudiants dels Graus i Dobles Graus admesos pel procés de preinscripció en 1a preferència

Del 14 al 19 de juliol de 2023

 

 

S'ASSIGNARÀ DIA I HORA PER ORDRE DE NOTA D'ACCÉS.

Estudiants dels Graus i Dobles Graus admesos pel procés de preinscripció en 2a o altres preferències

Del 25 al 27 de juliol de 2023

Estudiants dels Graus i Dobles Graus admesos pel procés de preinscripció  al setembre

27 de setembre de 2023 (fins les 15 hores)

 

 ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS ALS MÀSTERS

Estudiants   admesos   als   Màsters   en   el   primer  termini  de preinscripció

Del 27 al 28 de juliol de 2023

 

No hi haurà un ordre establert per matricular-se.

Estudiants   admesos   als   Màsters   en   el  segon  termini    de preinscripció

Del 26 al 27 de setembre de 2023

Els estudiants nous als màsters podran fer l'automatrícula si amb anterioritat han presentat tota la documentació correcta.

Si no és així, hauran de presentar la documentació i fer la matrícula presencial a la Secretaria.

 

ESTUDIANTS DE GRAU, DOBLE GRAU I MÀSTER

 

Estudiants que hagin de realitzar programes de mobilitat sortint (ERASMUS, PMP i SICUE) el curs 2022-2023 (per matricular les assignatures que han de cursar a la Universitat de destí)

 

Del 20 al 21 de juliol de 2023

 

No hi haurà un ordre establert per matricular-se.

 

ESTUDIANTS QUE NO SON DE NOU ACCÉS A LA DOBLE TITULACIÓ GEI-ADE

 

Estudiants que NO són de nou accés a la Doble titulació GEI-ADE

 

Dia 4 de setembre de 2023

 

No hi haurà un ordre establert per matricular-se.

 

 

ESTUDIANTS QUE NO SON DE NOU ACCÉS ALS GRAUS, DOBLES TITULACIONS GEM-GEES I GEOIL-ADE, I MÀSTERS

 

Estudiants que NO  són de  nou accés  als  Graus, i Dobles titulacions GEM-GEES i GEOIL-ADE

 

Del 4 al 8 de setembre de 2023

 

Es podrà consultar el període assignat accedint a l'automatrícula a partir del dia 28 d'agost.

El dia i hora s'assignaran per ordre de la nota mitjana de l'expedient.

Estudiants que NO són de nou accés als Màsters

Del 6 al 8 de setembre de 2023

No hi haurà un ordre establert per matricular-se.

 

MATRÍCULA TFG-TFM

Primer termini automatrícula TFG-TFM per a totes les titulacions

Del 6 al 13 d’octubre de 2023

 

No hi haurà un ordre establert per matricular-se.

Segon termini automatrícula TFG-TFM per a totes les titulacions Del 20 al 28 de febrer de 2024
ESTUDIANTS QUE:

- Accedeixen per trasllat directe

- Han de matricular assignatures convalidades o reconegudes i altres situacions

- No són de nou accés però no s'han matriculat el curs 2022-23 (han de demanar cita prèvia)

 

Dia 8 de setembre de 2023

No hi haurà un ordre establert per matricular-se.

 

MODIFICACIÓ / AMPLIACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE MATRÍCULA:

Si un cop feta la matrícula us adoneu que hi ha algun error, o voleu fer una ampliació, podeu fer la modificació en els següents terminis:

GRAUS:          Dies 20 i 21 de setembre de 2023

                       Dies 4 i 5 d’octubre de 2023

MÀSTERS:      Dies 4 i 5 d’octubre de 2023

També es pot ampliar la matrícula durant els 3 dies següents a la recepció d'una resolució de reconeixement de crèdits.

 

FORA D'AQUESTS TERMINIS, PER A CADA MODIFICACIÓ I/O AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA ACCEPTADA PEL CENTRE, S'HAURÀ D'ABONAR EL RECÀRREC PER MODIFICACIÓ, TAL COM PREVEU PER A AQUEST CONCEPTE EL DECRET DE PREUS PÚBLICS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

   Darrera modificació: