Criteris ordenació hora inici automatrícula

Curs 2023-2024

 Descarregar Pdf

COM ES FA L’ORDENACIÓ DELS ESTUDIANTS DELS GRAUS DE L'EPS QUE S'IMPARTEIXEN A LLLEIDA:

GTC0

Tronc comú de les Enginyeries Industrials

G506

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

G503

Grau en Enginyeria Mecànica

G502

Grau en Enginyeria Informàtica

G507

Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

D505

Doble titulació GEI-ADE

G504

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

D506

 Doble titulació GEM-GEES

G508

Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives

   

A causa de l’existència de grups de matí i de tarda en algunes assignatures, de diversos grups en altres assignatures, i de la limitació en els grups d’algunes assignatures optatives d’aquestes titulacions, s’assignarà un dia i hora a partir del qual els estudiants que hagin de matricular-se de les titulacions de grau de l’EPS podran accedir a l’aplicació informàtica d’automatrícula.

El criteri d’assignació serà en funció de la nota mitjana ponderada(1), d’acord amb el que preveu la Normativa Acadèmica vigent.

A partir de la llista dels estudiants de cada grau matriculats el curs 2022-2023, ordenats per la nota mitjana ponderada, es farà el repartiment per tal que tots els estudiants es puguin matricular accedint a l’automatrícula a partir del dia i hora assignats i fins a l'últim dia de matrícula.

Els estudiants podran matricular-se de qualsevol assignatura o grup, mentre quedin places vacants i compleixin les normatives que els hi corresponen.

Els estudiants d’aquestes titulacions que no s’hagin matriculat el curs 2022-2023 i que es vulguin matricular per al curs 2023-2024 ho hauran de fer l'últim dia del període de matrícula. Hauran de demanar cita prèvia per poder fer l’automatrícula.

 


 (1) La mitjana de l’expedient acadèmic usada per a l’ordenació de la matrícula, serà la suma dels crèdits qualificats multiplicats cada un pel valor de la qualificació corresponent i dividit pel nombre total de crèdits qualificats. En aquesta fórmula es tindrà en compte l’última qualificació obtinguda per a cada assignatura (suspens, aprovat, notable, excel·lent i matrícula d’honor).

   Darrera modificació: