PARS Enginyeria Informàtica

 Descarregar Pdf

PARS ENGINYERIA INFORMÀTICA

Grau en Enginyeria Informàtica + Màster en Enginyeria Informàtica

De manera opcional, dins dels límits establerts per les normatives de matriculació i permanència de la Universitat de Lleida, es recomana una estructura adequada dels estudis amb el propòsit de obtenir el màxim aprofitament dels avantatges que ofereix el programa.

Es planteja un itinerari que permet completar les dues titulacions en un període de 4,5 cursos acadèmics (en lloc de 4+1,5), amb un total de 330 ECTS.

Curs

ECTS

Observacions

1r

72 ECTS

 

2n

Depenent de la Menció:

  • Computació: 70,5 ECTS
  • Enginyeria de Software: 72 ECTS
  • Tecnologies de la Informació: 72 ECTS

 

3r

Depenent de la Menció:

  • Computació: 82,5 ECTS
  • Enginyeria de Software: 81 ECTS
  • Tecnologies de la Informació: 81 ECTS

Pràctiques Tutelades en Empresa: 15 ECTS

Les Pràctiques Tutelades en Empresa es cursaran durant el període d’estiu

4t

67,5 ECTS

Especialitats del Màster:

  • Big Data Analytics
  • Enterprise Integrated Projects*

Treball Final de Grau: 15 ECTS

El Treball Final de Grau es podrà presentar fins al mes de setembre, tal com marca el calendari acadèmic

 

(1 semestre)

Especialitats del Màster:

  • Big Data Analytics: 37,5 ECTS
  • Enterprise Integrated Projects*: 43,5 ECTS

Treball Final de Màster: 12 ECTS

 

 * Crèdits a l'empresa en Formació Dual

   Darrera modificació: