Bases Premi Enginyers

Bases de la convocatòria

La Demarcació de Lleida del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) i l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) convoquen el premi al millor Treball de Fi de Màster (TFM) de la Titulació d’Enginyeria Industrial.

 

1.   Objectius

Els objectius d'aquest premi són els següents:

 • Estimular la realització de projectes d'alt nivell.
 • Fomentar els valors indispensables per a l’excel·lència d’un projecte, com ara la qualitat, la innovació i la sostenibilitat.
 • Donar a conèixer els projectes i el nivell dels alumnes de l'EPS.
 • Reforçar els vincles i interacció de l'EPS i els seus estudiants amb les empreses de la ciutat i el seu entorn professional.

 

2.   Participants

Poden participar en aquest premi tots els estudiants d'Enginyeria Industrial de l'EPS de la UdL que hagin realitzat, presentat i aprovat el Treball de Fi de Màster durant el curs acadèmic actual i que el TFM que hagin realitzat no sigui confidencial. Cal que els candidats estiguin col·legiats al COEIC com a col·legiats de ple dret.

 

3. Premis

S’estableixen els següents premis:

 • Un premi per al guanyador dotat amb 1.000 € i un paquet de formació per valor de 250 € vàlid per a qualsevol curs de formació que es realitzi a la demarcació de Lleida del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.
 • Un accèssit per al segon i tercer classificats consistent en un paquet de formació per valor de 250 € vàlid per a qualsevol curs de formació que es realitzi a la demarcació de Lleida del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.
 • TOTS els candidats tindran un any de Col·legiació gratuïta al Col·legi-Associació.

 

4.   Documentació

Els estudiants que vulguin optar al premi han de presentar a la Secretaria Acadèmica del Centre, juntament amb la documentació requerida per la defensa del Treball Fi de Màster:

 • Un resum del projecte d’acord amb el model publicat a la web de l’EPS, a l’apartat de Concursos i premis.
 • Un CD que contingui una còpia del Treball en format .pdf igual que el que es demana en el moment de fer el dipòsit del Treball.

 

5.   Terminis

 • Selecció dels cinc millors projectes presentats al premi a càrrec de la Comissió d’Estudis del Màster: Abans del 31 d’octubre.
 • Presentació d’un pòster explicatiu sobre el TFM per part dels finalistes. Aquesta presentació es farà a la seu del COEIC a Lleida davant del jurat del premi: Abans del 15 de novembre.
 • Reunió del jurat i selecció del guanyador: Abans del 15 de novembre.
 • Lliurament dels premis: Durant el sopar anual de germanor de la demarcació de Lleida del COEIC.

 

6. Jurat

El jurat estarà format per dos membres de la junta de govern del COEIC, un professor del màster d’Enginyeria Industrial de l’EPS i un membre de la direcció de l'EPS, que actuarà com a secretari. El jurat el convocarà la direcció de l’EPS d’acord amb els terminis establerts.

Els directors o codirectors dels Treballs Final de Màster candidats no podran formar part del jurat.

 

7.   Veredicte

El concurs es regirà d'acord amb les bases de la convocatòria. El jurat disposarà dels originals dels projectes seleccionats per dictar el veredicte final, així com de la presentació del treball (en format pòster i presentació oral) i les corresponents preguntes als finalistes.

La valoració dels treballs es farà atenent als següents criteris:

 • Grau d’originalitat del treball. (30%)
 • Nivell tecnològic i científic. (30%)
 • Possibilitats d'aplicació real i/o explotació comercial. (15%)
 • Estudi de costos i de viabilitat econòmica de la seva implementació i explotació. (15%)
 • Col·laboració durant la confecció del projecte amb empreses del sector. (10%)

 

El jurat podrà declarar desert el premi. El veredicte del jurat serà inapel·lable. La participació en el concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.

 

8.   Difusió dels treballs

El COEIC i l'EPS es reserven el dret de difondre un resum i el pòster dels projectes que participin en el Premi Enginyers Lleida. La difusió d'aquests resums no generarà en cap cas ingressos en concepte de drets d'autor.