Garantia interna de qualitat de l'EPS

 Descarregar Pdf

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, principal instrument per a la promoció, l’avaluació, l’acreditació i la certificació de la qualitat en l’àmbit de les universitats i dels centres d’ensenyaments superiors de Catalunya vinculada al departament competent en matèria d’universitats va valorar positivament el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de l’Escola Politècnica Superior al juny de l'any 2010

   Darrera modificació: