Menció d'Excel·lència al programa de Doctorat

 Descarregar Pdf

L’ANECA, en la Resolució de 6 de octubre de 2011 de la Secretaría General de Universidades, va resoldre la convocatòria per a  la concessió de la Menció cap a la Excel·lència a programes de doctorat de les universitats espanyoles d’acord al Manual de Procedimiento para la emisión del informe conducente a la obtención de la Mención hacia la Excelencia a los programas de doctorado i les indicacions establertes en el document Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación.

Un cop avaluades les consideracions, ANECA va concedir al Programa Oficial de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida la Menció d’Excel·lència, amb una valoració global positiva. En aquesta valoració es destaquen aspectes com:

  • El historial investigador mitjà dels 13 professors i investigadors que han dirigit tesis doctorals llegides en el programa de doctorat.
  • El nombre de tesis doctorals defensades per estudiants matriculats en el programa i dirigides pels professors i investigadors, així com el finançament global obtingut.
  • Que de les tesis doctorals defensades en el programa de doctorat en els últims sis anys, s’han derivat unes publicacions que es consideren excel lents.
  • El nombre d’estudiants que han realitzat una estada a l’estranger durant la realització de la seva tesi doctoral, el nombre d’estudiants que han participat en un programa de mobilitat amb convocatòria competitiva i la durada mitjana de l’estada del conjunt de tots els estudiants.
  • La publicació adequada, accessible i clara de la normativa del programa de doctorat.
  • Les col.laboracions amb altres universitats i entitats per afavorir el desenvolupament del programa.
   Darrera modificació: