Jordi Mateo Fornés

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

Jordi Mateo Fornés

Categoria/Categoría/Category:

Col·laborador Doctor / Colaborador Doctor / PhD Collaborator

Àrea/Área/Area:

Arquitectura i Tecnologia de Computadors / Arquitectura y Tecnología de Computadores / Architecture and Technology of Computer

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Informàtica i Disseny Digital / Ingeniería Informática y Diseño Digital / Computer Engineering and Digital Design

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus Cappont. Edifici EPS. Despatx 3.08 / Campus Cappont. Edificio EPS. Despacho 3.08Campus Cappont. EPS Building. Office 3.08

jordi.mateo@udl.cat

+34 973 70 27 30

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-1660-0380

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió, Universitat de Lleida (UdL), 2009.
 • Enginyer Informàtic, Universitat de Lleida (UdL), 2012.
 • Màster en Enginyeria Informàtica, Universitat de Lleida (UdL), 2012.
 • Doctor en Enginyeria i Tecnologies de la Informació, Universitat de Lleida (UdL), 2019.
EspLOGO
 • Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, Universitat de Lleida (UdL), 2009.
 • Ingeniero Informático, Universitat de Lleida (UdL), 2012..
 • Máster en Ingeniería Informática, Universitat de Lleida (UdL), 2012.
 • Doctor en Ingeniería y Tecnologías de la Información, Universitat de Lleida (UdL), 2019.
EngLOGO
 • Bachelor of Science, Computer Science, Universitat de Lleida (UdL), 2009.
 • Master of Science, Computer Science, Universitat de Lleida (UdL), 2012.
 • Doctor of Philosophy (Ph.D.), Computer, Universitat de Lleida (UdL), 2019.

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Desenvolupador júnior. ICG. 2013.
 • Tècnic en el projecte "Desarrollo de una red de infraestructuras federadas para la generación de servicios de virtualización de puestos de trabajo”. Universitat de Lleida. 2014 -2015.
 • Investigador en formació. UdL. 2015-2018.
 • Investigador en el projecte Agritech BigData. UdL. 2018-2019.
 • Investigador postdoctoral. UdL. 2019-actualitat.
EspLOGO
 • Desenvolupador júnior. ICG. 2013.
 • Técnico en el proyecto "Desarrollo de una red de infraestructuras federadas para la generación de servicios de virtualización de puestos de trabajo”. Universitat de Lleida. 2014 -2015.
 • Investigador en formación. UdL. 2015-2018.
 • Investigador en el proyecto Agritech BigData. UdL. 2018-2019.
 • Investigador postdoctoral. UdL. 2019-actualidad.
EngLOGO
 • Junior developer. ICG. 2013.
 • Technical developer in the project "Desarrollo de una red de infraestructuras federadas para la generación de servicios de virtualización de puestos de trabajo”. Universitat de Lleida. 2014 -2015.
 • Research personnel in training. UdL. 2015-2018.
 • Researcher in the project Agritech BigData. UdL. 2018-2019.
 • Postdoctoral researcher. UdL. 2019-now.

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació
EspLOGO
 • Grado en Técnicas de Interacción Digital y Computación
EngLOGO
 • Degree in Techniques of Digital Interaction and Computation

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Computació al núvol
 • Sistemes de suport a la presa de decisions
 • Optimització
 • Computació altes prestacions
 • Big Data
 • Agricultura 4.0
 • eHealth
EspLOGO
 • Computación en la nube
 • Sistemas de apoyo a la toma de decisiones
 • Optimización
 • Computación altas prestaciones
 • Big Data
 • Agricultura 4.0
 • eHealth
EngLOGO
 • Cloud Computing
 • Support systems for decision making
 • Optimization
 • High performance computing
 • Big data
 • Agriculture 4.0
 • eHealth

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
 • Tesis doctorals dirigides: 1 codirigida en curs.
 • Publicacions totals: 22
 • h-index: 5
 • Cites totals: 152

 

Participació en projectes europeus darrers 5 anys

 1. Títol: Desarrollo de una red de infraestructuras federadas para la generación de servicios de virtualización de puestos de trabajo.
 • Tipus: INTERREG IV B: Transnational Territorial Cooperation Programme MED.
 • Administració finançadora: Unió Europea.
 • Número de projecte: SOE4/P1/E804.
 • Import: 75.000,00€.
 • Durada, des de: 2013 fins: 2015.

 

Participació en altres projectes de recerca darrers 5 anys

 1. Títol: Aprovechando los nuevos paradigmas de cómputo para los retos de la sociedad digital.
 • Tipus: Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias (AGL).
 • Administració finançadora: Ministerio de Economía, Indústria y Competitividad.
 • Número de projecte: TIN2017-84553-C2-2-R.
 • Import : 234.861,00€.
 • Durada, des de: 2018 fins: 2020.
 1. Títol: Utilització de sensors per mesurar el consum de pinso i l’aigua en granges d’engreix de porcs.
 • Tipus: Activitats de transferencia tecnológica
 • Administració finançadora: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya
 • Número de projecte: D8GPTSGXQ-1.
 • Import : 30.000€.
 • Durada, des de: 2019 fins: 2019.
 1. Títol: Computación de Altas Prestaciones sobre Arquitecturas Paralelas Heterogéneas (CAPAP-H5).
 • Tipus: de contracte/Programa: Xarxes temàtiques.
 • Administració finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICYT).
 • Número de projecte: TIN2014-53522-REDT.
 • Import : 11.000,00€.
 • Durada, des de: 2015 fins: 2015.

 

Publicacions

 • Mateo, J., Solsona, F., Vilaplana, J., Teixido, I., & Rius, J. (2019). CART, a Decision SLA Model for SaaS Providers to Keep QoS Regarding Availability and Performance. IEEE Access, 1–1. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2905870
 • Jordi Mateo; Lluis M. Pla; Francesc Solsona; Adela Pagès. A scalable parallel implementation of the Cluster Benders Decomposition algorithm. 913629 - Cluster Computing-The Journal Of Networks Software Tools And Applications. pp. 1 - 10. (Estats Units d’Amèrica): 2018. ISSN 1386-7857. https://doi.org/10.1007/s10586-018-2878-4
 • Mateo J; Pla L M; Solsona F; Pagès A. A production planning model considering uncertain demand using two-stage stochastic programming in a fresh vegetable supply chain context. 918377 - Springerplus. 5 - 1:839, pp. 1 - 16. (Alemanya): 2016. ISSN 2193-1801. https://doi.org/10.1186/s40064-016-2556-z.
 • Vilaplana, J., Solsona, F., Abella, F., Cuadrado, J., Alves, R., & Mateo, J. (2014). S-PC: An e-treatment application for management of smoke-quitting patients. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 115, 33–45. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2014.03.005
 • Vilaplana, J., Solsona, F., Teixidó, I., Mateo, J., Abella, F., & Rius, J. (2014). A queuing theory model for cloud computing. The Journal of Supercomputing, 69(1), 492–507. https://doi.org/10.1007/s11227-014-1177-y
EspLOGO
 • Tesis doctorals dirigidas: 1 codirigida en curs.
 • Publicaciones totales: 22
 • h-index: 5
 • Citas totales: 152

 

Participación en proyectos europeos últimos 5 años

 1. Título: Desarrollo de una red de infraestructuras federadas para la generación de servicios de virtualización de puestos de trabajo.
 • Tipo: INTERREG IV B: Transnational Territorial Cooperation Programme MED.
 • Administración financiadora: Unió Europea.
 • Número de proyecto: SOE4/P1/E804.
 • Importe: 75.000,00€.
 • Durada, des de: 2013 hasta: 2015.

 

Participació en altres projectes de recerca darrers 5 anys

 1. Títol: Aprovechando los nuevos paradigmas de cómputo para los retos de la sociedad digital.
 • Tipo: Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias (AGL).
 • Administración financiadora: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
 • Número de proyecto: TIN2017-84553-C2-2-R.
 • Importe : 234.861,00€.
 • Durada, des de: 2018 hasta: 2020.
 1. Títol: Utilització de sensors per mesurar el consum de pinso i l’aigua en granges d’engreix de porcs.
 • Tipo: Actividades de transferencia tecnológica
 • Administración financiadora: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya
 • Número de proyecto: D8GPTSGXQ-1.
 • Importe : 30.000€.
 • Durada, des de: 2019 hasta: 2019.
 1. Títol: Computación de Altas Prestaciones sobre Arquitecturas Paralelas Heterogéneas (CAPAP-H5).
 • Tipo: de contracte/Programa: Xarxes temàtiques.
 • Administración financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICYT).
 • Número de proyecto: TIN2014-53522-REDT.
 • Importe : 11.000,00€.
 • Durada, des de: 2015 hasta: 2015.

 

Publicaciones

 • Mateo, J., Solsona, F., Vilaplana, J., Teixido, I., & Rius, J. (2019). CART, a Decision SLA Model for SaaS Providers to Keep QoS Regarding Availability and Performance. IEEE Access, 1–1. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2905870
 • Jordi Mateo; Lluis M. Pla; Francesc Solsona; Adela Pagès. A scalable parallel implementation of the Cluster Benders Decomposition algorithm. 913629 - Cluster Computing-The Journal Of Networks Software Tools And Applications. pp. 1 - 10. (Estats Units d’Amèrica): 2018. ISSN 1386-7857. https://doi.org/10.1007/s10586-018-2878-4
 • Mateo J; Pla L M; Solsona F; Pagès A. A production planning model considering uncertain demand using two-stage stochastic programming in a fresh vegetable supply chain context. 918377 - Springerplus. 5 - 1:839, pp. 1 - 16. (Alemanya): 2016. ISSN 2193-1801. https://doi.org/10.1186/s40064-016-2556-z.
 • Vilaplana, J., Solsona, F., Abella, F., Cuadrado, J., Alves, R., & Mateo, J. (2014). S-PC: An e-treatment application for management of smoke-quitting patients. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 115, 33–45. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2014.03.005
 • Vilaplana, J., Solsona, F., Teixidó, I., Mateo, J., Abella, F., & Rius, J. (2014). A queuing theory model for cloud computing. The Journal of Supercomputing, 69(1), 492–507. https://doi.org/10.1007/s11227-014-1177-y
EngLOGO
 • Doctoral thesis: 1 co-supervised, under development.
 • Total publications: 22
 • h-index: 5
 • Citations: 152

 

Participation in european projects the last 5 years:

 1. Title: Desarrollo de una red de infraestructuras federadas para la generación de servicios de virtualización de puestos de trabajo.
 • Type: INTERREG IV B: Transnational Territorial Cooperation Programme MED.
 • Financial administration: Unió Europea.
 • Project nº: SOE4/P1/E804.
 • Amount: 75.000,00€.
 • From: 2013 to: 2015.

 

Participation in other projects the last 5 years:

 1. Title: Aprovechando los nuevos paradigmas de cómputo para los retos de la sociedad digital.
 • Type: Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias (AGL).
 • Financial administration: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
 • Project nº: TIN2017-84553-C2-2-R.
 • Amount : 234.861,00€.
 • From: 2018 to: 2020.
 1. Title: Utilització de sensors per mesurar el consum de pinso i l’aigua en granges d’engreix de porcs.
 • Type: Actividades de transferencia tecnológica
 • Financial administration: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya
 • Project nº: D8GPTSGXQ-1.
 • Amount : 30.000€.
 • From: 2019 to: 2019.
 1. Title: Computación de Altas Prestaciones sobre Arquitecturas Paralelas Heterogéneas (CAPAP-H5).
 • Type: de contracte/Programa: Xarxes temàtiques.
 • Financial administration: Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICYT).
 • Project nº: TIN2014-53522-REDT.
 • Amount : 11.000,00€.
 • From: 2015 to: 2015.

 

Publications:

 • Mateo, J., Solsona, F., Vilaplana, J., Teixido, I., & Rius, J. (2019). CART, a Decision SLA Model for SaaS Providers to Keep QoS Regarding Availability and Performance. IEEE Access, 1–1. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2905870
 • Jordi Mateo; Lluis M. Pla; Francesc Solsona; Adela Pagès. A scalable parallel implementation of the Cluster Benders Decomposition algorithm. 913629 - Cluster Computing-The Journal Of Networks Software Tools And Applications. pp. 1 - 10. (Estats Units d’Amèrica): 2018. ISSN 1386-7857. https://doi.org/10.1007/s10586-018-2878-4
 • Mateo J; Pla L M; Solsona F; Pagès A. A production planning model considering uncertain demand using two-stage stochastic programming in a fresh vegetable supply chain context. 918377 - Springerplus. 5 - 1:839, pp. 1 - 16. (Alemanya): 2016. ISSN 2193-1801. https://doi.org/10.1186/s40064-016-2556-z.
 • Vilaplana, J., Solsona, F., Abella, F., Cuadrado, J., Alves, R., & Mateo, J. (2014). S-PC: An e-treatment application for management of smoke-quitting patients. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 115, 33–45. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2014.03.005
 • Vilaplana, J., Solsona, F., Teixidó, I., Mateo, J., Abella, F., & Rius, J. (2014). A queuing theory model for cloud computing. The Journal of Supercomputing, 69(1), 492–507. https://doi.org/10.1007/s11227-014-1177-y

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: