Jorge Palacín Roca

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

palacin

Nom/Nombre/Name:

 Jorge Palacín Roca

Categoria/Categoría/Category:

 Titular d’Universitat / Titular de Universidad / Full Professor

Àrea/Área/Area:

Tecnologia Electrònica / Tecnología Electrónica / Electronic Technology

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Industrial i de l'Edificació / Ingeniería Industrial y de la Edificación / Industrial and Building Engineering

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

 Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 2.12 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 2.12Campus of Cappont. EPS Building. Office 2.12

jordi.palacin@udl.cat

+34 973 70 27 24

Code ORCID:

 http://orcid.org/0000-0001-8210-3262

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Doctor en Electrònica
EspLOGO
 • Doctor en Electrónica

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Professor de la Universitat de Lleida
EspLOGO
 • Profesor de la Universidad de Lleida
EngLOGO
 • Professor at the University of Lleida

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Mecánica
 • Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
EngLOGO
 • Degree in Mechanical Engineering
 • Degree in Industrial Electronics and Automatic Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
 • Responsable del Laboratori de Robòtica de la UdL: http://robotica.udl.cat
 • Responsable del Grup de Processament de Senyal i Robòtica
EspLOGO
 • Responsable del Laboratorio de Robótica de la UdL:  http://robotica.udl.cat
 • Responsable del Grupo de Procesamiento de Señal y Robótica
EngLOGO
 • Responsible for the Robotics Laboratory of the UdL: http://robotica.udl.cat
 • Responsible for the Signal Processing and Robotics Group

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Recerca / Investigación / Research

Ambit de recerca

catLOGO
 • Robòtica mòbil
 • Robòtica educacional
 • Aplicacions de la robòtica a la societat
 • Sistemes sensors i actuadors
EspLOGO
 • Robótica móvil
 • Robótica educacional
 • Aplicaciones de la robótica en la sociedad
 • Sistemas sensores y actuadores
EngLOGO
 • Mobile robotics
 • Educational Robotics
 • Applications of robotics in society
 • Sensors and actuators systems

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
 • Palacín, D. Martínez, E. Clotet, T. Pallejà, J. Burgués, J. Fonollosa, A. Pardo, S. Marco, Application of an Array of Metal-Oxide Semiconductor Gas Sensors in an Assistant Personal Robot for Early Gas Leak Detection, Sensors 2019, 19, 9.
 • Palacín, E. Clotet, Dani Martínez, David Martínez, J. Moreno, Extending the Application of an Assistant Personal Robot as a Walk-Helper Tool, Robotics 2019, 8, 27.
 • Palacín, E. Clotet, D. Martínez, J. Moreno, M. Tresanchez, Automatic Supervision of Temperature, Humidity, and Luminance with an Assistant Personal Robot, Journal of Sensors, 2017, Article ID 1480401, 7 pages.
 • Moreno, E. Clotet, M. Tresanchez, D. Martínez, J. Casanovas, J. Palacín, Measurement of Vibrations in Two Tower-Typed Assistant Personal Robot Implementations with and without a Passive Suspension System, Sensors, 17 (2017), 1122.
 • Pomareda, R. Magrans, J.M. Jiménez-Soto, D. Martínez, M. Tresánchez, J. Burgués, J. Palacín, S. Marco, Chemical Source Localization Fusing Concentration Information in the Presence of Chemical Background Noise, Sensors, 17 (2017), 904.
 • Palacín, D. Martínez, E. Clotet, T. Pallejà, J. Burgués, J. Fonollosa, A. Pardo, S. Marco, Application of an Array of Metal-Oxide Semiconductor Gas Sensors in an Assistant Personal Robot for Early Gas Leak Detection, Sensors 2019, 19, 9.
 • Palacín, E. Clotet, Dani Martínez, David Martínez, J. Moreno, Extending the Application of an Assistant Personal Robot as a Walk-Helper Tool, Robotics 2019, 8, 27.
 • Palacín, E. Clotet, D. Martínez, J. Moreno, M. Tresanchez, Automatic Supervision of Temperature, Humidity, and Luminance with an Assistant Personal Robot, Journal of Sensors, 2017, Article ID 1480401, 7 pages.
 • Moreno, E. Clotet, M. Tresanchez, D. Martínez, J. Casanovas, J. Palacín, Measurement of Vibrations in Two Tower-Typed Assistant Personal Robot Implementations with and without a Passive Suspension System, Sensors, 17 (2017), 1122.
 • Pomareda, R. Magrans, J.M. Jiménez-Soto, D. Martínez, M. Tresánchez, J. Burgués, J. Palacín, S. Marco, Chemical Source Localization Fusing Concentration Information in the Presence of Chemical Background Noise, Sensors, 17 (2017), 904.
EngLOGO
 • Palacín, D. Martínez, E. Clotet, T. Pallejà, J. Burgués, J. Fonollosa, A. Pardo, S. Marco, Application of an Array of Metal-Oxide Semiconductor Gas Sensors in an Assistant Personal Robot for Early Gas Leak Detection, Sensors 2019, 19, 9.
 • Palacín, E. Clotet, Dani Martínez, David Martínez, J. Moreno, Extending the Application of an Assistant Personal Robot as a Walk-Helper Tool, Robotics 2019, 8, 27.
 • Palacín, E. Clotet, D. Martínez, J. Moreno, M. Tresanchez, Automatic Supervision of Temperature, Humidity, and Luminance with an Assistant Personal Robot, Journal of Sensors, 2017, Article ID 1480401, 7 pages.
 • Moreno, E. Clotet, M. Tresanchez, D. Martínez, J. Casanovas, J. Palacín, Measurement of Vibrations in Two Tower-Typed Assistant Personal Robot Implementations with and without a Passive Suspension System, Sensors, 17 (2017), 1122.
 • Pomareda, R. Magrans, J.M. Jiménez-Soto, D. Martínez, M. Tresánchez, J. Burgués, J. Palacín, S. Marco, Chemical Source Localization Fusing Concentration Information in the Presence of Chemical Background Noise, Sensors, 17 (2017), 904.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: