Josep Ramon Freixanet Casas

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Freixanet

Nom/Nombre/Name:

 Josep Ramon Freixanet Casas

Categoria/Categoría/Category:

 Professor associat / Profesor asociado / Partial Time Lecturer

Àrea/Área/Area:

Organització i gestió d'empreses / Organizacion y gestión de empresas / Organization and management of enterprises

Departament/Departamento/Department:

Economia i Empresa / Economía y Empresa / Economy and Business

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 1.06 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 1.06Campus of Cappont. EPS Building. Office 1.06

josepramon.freixanet@udl.cat

+34 973 70 27 20

Code ORCID:

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Llicenciat en Informàtica (UPC, 1990)
 • Llicenciat en Humanitats (UPF, 2009)
 • MBA per ESADE (U. Ramon Llull, 1999)

 

EspLOGO
 • Licenciado en Informática (UPC, 1990)
 • Licenciado en Humanidades (UPF, 2009)
 • MBA por ESADE (U. Ramon Llull, 1999)

 

EngLOGO
 • Degree in Computer Science (UPC, 1990)
 • Degree in Humanities (UPF, 2009)
 • MBA from ESADE (U. Ramon Llull, 1999)

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO

GFT Group (des de 2001):

 • Executive Director (des de 2010):
  • Des de 2012: Responsable operatiu de l’oficina de Lleida.
  • 2014-2019: Responsable de l’àrea Process Services a GFT Iberia (includes Local Operations, Quality, Cross-Unit Programs and Technology Practices).
  • Des de 2020: Responsable de l’àrea d’Indústria a GFT Iberia.
 • Senior Manager (2001-2010):
  • 2001-2004: Responsable per part de GFT dels projectes new middleware architecture per BancSabadell
  • 2004-2006: Responsable de projectes GFT en l’àrea de Capital Market per DB UK.
  • 2006-2012: Reponsable de posar en marxa i organitzar les operacions de GFT a Brasil.

Deutsche Bank (1997-2001):

 • Responsable d’equips de desenvolupament d’arquitectures middleware per a Espanya i Portugal.

Centre de Càlcul de Sabadell (1990-1997)

 • Coordinador projectes europeus
EspLOGO

GFT Group (desde 2001):

 • Executive Director (desde 2010):
  • Desde 2012: Responsable operativo de la oficina de Lleida.
  • 2014-2019: Responsable del Área Process Services en GFT Iberia (includes Local Operations, Quality, Cross-Unit Programs and Technology Practices).
  • Desde 2020: Responsable del Área de Industria en GFT Iberia.
 • Senior Manager (2001-2010):
  • 2001-2004: Responsable por parte de GFT de los proyectos new middleware architecture para BancSabadell
  • 2004-2006: Responsable de proyectos GFT en el área de Capital Market para DB UK.
  • 2006-2012: Reponsable de poner en marcha y organizar las operaciones de GTF en Brasil.

Deutsche Bank (1997-2001):

 • Responsable de equipos de desarrollo de arquitecturas para España y Portugal.

Centre de Càlcul de Sabadell (1990-1997)

 • Coordinador proyectos europeos
EngLOGO

GFT Group (from 2001):

 • Executive Director (from 2010):

o From 2012: Operational manager of the Lleida office.

o 2014-2019: Head of the Process Services Area at GFT Iberia (includes Local Operations, Quality, Cross-Unit Programs and Technology Practices).

o From 2020: Head of the Industry Area at GFT Iberia.

 • Senior Manager (2001-2010):

o 2001-2004: Responsible by GFT of the new middleware architecture projects for BancSabadell

o 2004-2006: Responsible for GFT projects in the Capital Market area for DB UK.

o 2006-2012: Responsible for launching and organizing GTF operations in Brazil.

Deutsche Bank (1997-2001):

 • Head of architecture development teams for Spain and Portugal.

Càlcul de Sabadell Center (1990-1997)

 • European projects coordinator

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Màster en Enginyeria Informàtica
EspLOGO
 • Master en Ingeniería Informática
EngLOGO
 • Master's Degree in Informatics Engineering

 

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
EspLOGO

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
EspLOGO
EngLOGO

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
EspLOGO
   Darrera modificació: