Doble Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i en Administració i Direcció d'Empreses

Oferta assignatures Curs 2022-2023

 Descarregar Pdf

Codi

Assignatures

Tipus

Quadrimestre

Crèdits

Torn

 

PRIMER CURS

       

102321

Càlcul

BA

1

9

Matí

102326 Expressió Gràfica

BA

1

9

Matí

101300 Fonaments de gestió d'empreses

BA

1

6

Tarda

101301 Fonaments de comptabilitat

BA

1

6

Tarda

101302 Història econòmica

BA

1

6

Tarda

102320 Àlgebra Lineal

BA

2

6

Matí

102329 Fonaments d'Informàtica

BA

2

6

Matí

101305 Planificació comptable

BA

2

6

Tarda

101306 Dret mercantil

BA

2

6

Tarda

101307 Economia I

BA

2

6

Tarda

101309 English for business II

BA

2

6

Tarda

  SEGON CURS        
102322 Mètodes numèrics BA 1 6 Matí
102324  Física I BA  1  6  Matí 
102327  Química BA   1  6  Matí 
102338  Tecnologies del medi ambient i sostenibilitat OB  1  6  Matí 
101310  Direcció de màrqueting OB  1  6  Tarda
101318  Matemàtiques de les operacions financeres OB  1  6 Tarda 
102325  Física II BA  2  6 Matí
102333  Ciència dels materials OB  2  6  Matí 
102499  Direcció de la producció OB  2  6  Matí 
101308  Estadística bàsica BA  2  6 Tarda 
101315  Organització i administració d’empreses OB  2  6  Tarda
101319  Dret financer i tributari OB  2  6  Tarda

     BA: Bàsica     OB: Obligatòria     OP: Optativa     Q: Quadrimestre

 

   

 

   Darrera modificació: