Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses

Oferta assignatures Curs 2022-2023

 Descarregar Pdf
Codi Assignatures Tipus Quadrimestre Crèdits
PRIMER CURS
102005 Àlgebra BA 1 6
102002 Estructura de computadors 1 BA 1 6
102004 Lògica computacional BA 1 6
102000 Programació 1 BA 1 6
101301 Fonaments de comptabilitat BA 1 6
101300 Fonaments de gestió d'empreses BA 1 6
102006 Estadística i optimització BA 2 9
102003 Estructura de computadors 2 BA 2 6
102001 Programació 2 BA 2 6
101305 Planificació comptable BA 2 6
101307 Economia 1 BA 2 6
    
SEGON CURS
102008 Física BA 1 6
101302 Història econòmica BA 1 6
101310 Direcció de màrqueting OB 1 6
102007 Matemàtica discreta BA 1 6
102010 Estructures de dades OB 1 6
101318 Matemàtiques de les operacions financers OB 1 6
101311 Comptabilitat financera OB 2 6
101306 Dret mercantil BA 2 6
101315 Organització i administració d'empreses OB 2 6
102014 Arquitectura de computadors OB 2 6
102061 Algorítmica i complexitat OB 2 4,5
102017 Interacció persona-ordinador OB 2 6
102062 Llenguatges, autòmats i gramàtiques OB 2 4,5
 
TERCER CURS
102012 Sistemes operatius OB 1 9
102016 Bases de dades OB 1 6
102018 Enginyeria de programari OB 1 6
101316 Comptabilitat de costos OB 1 6
101314 Estadística avançada OB 1 6
101312 Fonaments de finançament empresarial OB 2 6
102015 Xarxes OB 2 9
102019 Ampliació de bases de dades i d'enginyeria de programari OB 2 6
102023 Projecte web OB 2 6
101319 Dret financer i tributari OB 2 6
101325 Marketing estratègic OB 2 6
 
QUART CURS
101313 Economia II OB 1 6
101320 Direcció estratègica OB 1 6
101324 Dret del Treball OB 1 6
102022 Sistemes concurrents i paral·lels OB 1 6
102013 Administració i manten. de sistemes i aplicac. OB 1 6
102020 Inteligència artificial OB 1 6
102033 Direcció, organització i lideratge de projectes tecnològics OB 2 6
101329 Econometria OB 2 6
102031 Xarxes de sistemes d'informació OB 2 6
102032 Anàlisi, modelització i disseny de SI OB 2 6
101328 Direcció Financera OB 2 6
101326 Direcció d'operacions i logística OB 2 6
 
CINQUÈ CURS
102063 Aspectes legals, socials i professionals OB 1 3
101321 Control de gestió i pressupostaria OB 1 6
101323 Economia espanyola i mundial OB 1 6
101322 Planificació fiscal de l'empresa OB 1 6
101346 Pràctiques externes en entitats públiques i privades OB 1/2 15
101327 Anàlisi dels estats econòmico-financers OB 2 6
102034 Arquitectura dels SI OB 2 6
101317 Política econòmica OB 2 6
101309 English for business II BA 2 6
102060 Treball de final de grau OB 2 15
101345 Treball de final de grau OB 2 9
 

BA: Bàsica    OB: Obligatòria    OP: Optativa

(Mirar el torn de classes als horaris)

   Darrera modificació: