Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Oferta assignatures curs 2022-2023

 Descarregar Pdf

 

 

GRAU EN ENGINYERIA DE L'ENERGIA I SOSTENIBILITAT

   
           

PRIMER I SEGON CURSOS

(Mirar l'oferta al Tronc comú de les Enginyeries Industrials – Lleida)

           

Codi

Assignatures

Tipus

Quadrimestre

Crèdits

Torn

           

TERCER CURS

102117

Organització de la producció

OB

1Q

6

Tarda

102142

Avaluació de l'impacte ambiental

OB

1Q

6

Tarda

102301

Enginyeria tèrmica II

OB

1Q

6

Tarda

102146

Utilització de l'energia electrica

OB

1Q

6

Tarda

102149

Eficiència i control energèric

OB

1Q

6

Tarda

102143

Gestió mediambiental de les instal·lacions energètiques

OB

2Q

6

Tarda

102302

Enginyeria de fluids

OB

2Q

6

Tarda

102147

Sistemes elèctrics de potència

OB

2Q

6

Tarda

102148

Emmagatzematge d'energia

OB

2Q

6

Tarda

102150

Gestió i integració energètica

OB

2Q

6

Tarda

           
           

Codi

Assignatures

Tipus

Durada

Crèdits

 
           

QUART CURS

102119

Oficina tècnica

OB

1Q

6

Tarda

102161

Treball de final de grau

OB

2Q

15

Tarda

102160

Pràctiques tutelades en empresa

OP

1Q/2Q

15

 

ASSIGNATURES OPTATIVES

 
 

101434

Matèria transversal

OP

1Q/2Q

6

 
           

MENCIÓ INSTAL·LACIONS ENERGÈTIQUES

102311

Instal·lacions energètiques I

OP

1Q

6

Tarda

102312

Instal·lacions energètiques II

OP

2Q

6

Tarda

102313

Instal·lacions energètiques III

OP

2Q

6

Tarda

102158

Pràctiques tutelades en empresa: instal·lacions energètiques

OP

1Q/2Q

15

 
           

MENCIÓ CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE

101431

Construcció sostenible I

OP

1Q

6

Tarda

101432

Construcció sostenible II

OP

1Q

6

Tarda

101433

Construcció sostenible III

OP

1Q

6

Tarda

102159

Pràctiques tutelades en empresa: construcció sostenible

OP

1Q/2Q

15

 
           

MOBILITAT (Assignatures fetes en el marc de convenis amb altres universitats)

101435

Mobilitat I

OP

1Q/2Q

6

 

101436

Mobilitat II

OP

1Q/2Q

6

 

101437

Mobilitat III

OP

1Q/2Q

6

 

 

BA: Bàsica    OB: Obligatòria    OP: Optativa

   Darrera modificació: