Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

Oferta assignatures curs 2022-2023

 Descarregar Pdf

 

GRAU EN TÈCNIQUES D'INTERACCIÓ DIGITAL I DE COMPUTACIÓ

 
   

Codi

Assignatures

Tipus

Quadrimestre

Crèdits

Torn

 

PRIMER CURS (només dret a examen)

       

102364

Algorítmica i programació

BA

1

6

Només dret a examen

102367

Disseny i creativitat en entorns interactius

BA

1

6

Només dret a examen

102365

Estructura de computadors

BA

1

6

Només dret a examen

102366

Lógica computacional

BA

1

6

Només dret a examen

102372

Matemàtiques per a la computació

BA

1

6

Només dret a examen

102369

Arquitectura de computadors

BA

2

6

Només dret a examen

102371

Interacció i usabilitat

BA

2

6

Només dret a examen

102374

Organització empresarial

BA

2

6

Només dret a examen

102370

Plataformes de desenvolupament d'aplicacions

BA

2

6

Només dret a examen

102368

Programació orientada a objectes

BA

2

6

Només dret a examen

           
 

SEGON CURS

       

102381

Bases de dades

OB

1

6

Tarda

102375

Estructures de dades

OB

1

6

Tarda

102373

Matemàtica discreta

BA

1

6

Tarda

102377

Sistemes operatius

OB

1

6

Tarda

102376

Tècniques de computació

OB

1

6

Tarda

102386

Aplicacions per a dispositius mòbils

OB

2

6

Tarda

102382

Especificació i anàlisi de sistemes interactius

OB

2

6

Tarda

102383

Experiència d'usuari

OB

2

6

Tarda

102385

Innovació a les TIC

OB

2

6

Tarda

102379

Xarxes

OB

2

6

Tarda

           
 

TERCER CURS

       

102378

Administració de sistemes i virtualització

OB

1Q

6

Tarda

102380

Seguretat d'aplicacions i comunicacions

OB

1Q

6

Tarda

102384

Disseny d'aplicacions interactives

OB

2Q

6

Tarda

102387

Projecte web

OB

2Q

6

Tarda

102400

Treball de final de grau 

OB

 2Q

12

 

 

ASSIGNATURES OPTATIVES

       

MENCIÓ EN SISTEMES D'INFORMACIÓ EMPRESARIAL

 

 

 

 

102388

Pràctiques tutelades en empresa 

OP

1Q

12

 

102389

Direcció, organització i lideratge de projectes tecnològics

OP

1Q

6

Tarda

102391

Anàlisi, modelització i disseny de sistemes d'informació

OP

2Q

6

Tarda

           

MENCIÓ EN PROJECTE INTEGRAT EN L'EMPRESA

 

 

 

 

102392

Projecte en empresa 1

OP

1Q

6

 

102393

Projecte en empresa 2

OP

1Q

6

 

102394

Projecte en empresa 3

OP

2Q

6

 

102395

Projecte en empresa 4

OP

2Q

6

 
           

MOBILITAT

       

102396

Mobilitat I

OP

1Q

6

 

102397

Mobilitat II

OP

1Q

6

 
           

101434

Matèria transversal

OP

1Q/2Q

6

 
           

INFORMACIÓ DE L'OPTATIVITAT DE LA TITULACIÓ:
Per a poder obtenir el títol l'estudiant ha de cursar 24 crèdits d'assignatures optatives.
En el cas que l'estudiant faci els 24 crèdits d'una Menció, al títol de grau apareixerà reflectida la Menció superada.
Els estudiants que no cursin la menció en Projecte Integrat en l'empresa, per poder obtenir el títol ha de cursar l'assignatura optativa Pràctiques tutelades en empresa.

 
 
 
 
 
 

 

       

     BA: Bàsica     OB: Obligatòria     OP: Optativa     1Q: 1r quadrimestre    2Q: 2n quadrimestre

 

   Darrera modificació: