Màster en Enginyeria Industrial

Oferta assignatures Curs 2022-23 --- PLA 2014/2021

 Descarregar Pdf
Codi Assignatures Tipus Quadrimestre Crèdits
PRIMER CURS
14520 Generació i distribució de l'energia OB 1 6
14526 Instal·lacions elèctriques i de climatització OB 1 6
14523 Operacions bàsiques de processos químics OB 1 6
14530 Organització industrial I OB 1 6
14528 Construccions industrials I OB 2 6
14522 Disseny i assaig de màquines I OB 2 6
14531 Organització industrial II OB 2 6
14521 Sistemes de fabricació avançats OB 2 6
 
ASSIGNATURES OPTATIVES D'ANIVELLAMENT
(Cal cursar dues d'aquestes assignatures, que dependran de la titulació d'accés)
14535 Anàlisi estructural mecànic OP 1 6
14536 Enginyeria de sistemes OP 1 6
14537 Control realimentat OP 2 6
14534 Termohidràulica OP 2 6
 
SEGON CURS
14529 Administració d'empreses i estructures organitzatives OB 1 6
14527 Control, certificacions i auditories OB 1 6
14525 Disseny de sistemes electrònics i de control OB 1 6
14532 Gestió de projectes i de recursos humans OB 1 6
14524 Màquines tèrmiques i hidràuliques OB 1 6
14533 Treball de final de màster OB 2 18
     

ASSIGNATURES OPTATIVES

(Cal cursar un dels blocs d'especialitat, a més de les assignatures optatives d'anivellament)

BLOC: SISTEMES MECÀNICS
14539 Disseny i càlcul d'estructures metàl·liques OP  2 6
14541 Estudis CAE d'elements de màquines OP  2 6
     
BLOC: SISTEMES ENERGÈTICS
14538 Màquines elèctriques a la indústria OP 2 6
14540 Anàlisi d'equips tèrmics industrials OP 2 6
 
BLOC: PROJECTES EN EMPRESA
14546 Projectes en empresa I OP 2 6
14547 Projectes en empresa II OP 2 6
 
BLOC: MOBILITAT
14544 Mobilitat I OP 2 6
14545 Mobilitat II OP 2 6
 
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ:
102117 Direcció de la producció CF 1 6
102111 Enginyeria tèrmica I CF 1 6
102308 Materials per a la fabricació mecànica CF 1 6
102107 Química CF 1 6
102118 Tecnologies del medi ambient i sostenibilitat CF 1 6
102303 Teoria de màquines CF 1 6
102115 Automatització industrial CF 2 6
102305 Elasticitat i resistència de materials I CF 2 6
102307 Estructures i construccions industrials CF 2 6
102310 Expressió gràfica II CF 2 6
102114 Fonaments d'enginyeria electrònica CF 2 6
102112 Mecànica de fluids CF 2 6

OB: Obligatòria    OP: Optativa     CF: Complement de formació

   Darrera modificació: