Doble Màster en Enginyeria Informàtica & Computer Science (ITB - Indonèsia)

 Descarregar Pdf

Presentació

ITB1

Aquesta doble titulació neix amb la voluntat de possibilitar als estudiants de les dues universitats d’assolir aquesta segona titulació reforçant i complementant el seu perfil acadèmic i professional dins del món de la Informàtica, capacitant-los per a afrontar amb majors garanties d’èxit els seus futurs reptes laborals, així també com consolidar l’Anglès que es transforma en llengua d’ús diari tant en la seva vida quotidiana com acadèmica.

A més a més, l’ITB és una de les institucions més prestigioses del sud-est asiàtic, així que un títol d’aquesta institució també obre portes en el mercat laboral asiàtic.

Donat que la doble titulació es vehicula a través dels processos de mobilitat que ofereix la UdL, no és fins ben entrar el 1er curs del Màster en Enginyeria Informàtica que els estudiants poden accedir a cursar aquesta doble titulació (i acreditar el nivell B2 d’anglès necessari), que ofereix l’oportunitat d’estudiar com a mínim un any acadèmic (10 mesos o 2 semestres) a l’altra universitat i rebre, amb la mateixa durada que el Màster de la UdL, també el títol de l’altra institució.

Institucions participants

Logo nou eps

Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.

Jaume II, 69 
Lleida 25001
Catalunya - Espanya 
Tel. (+34) 973 702 700  
Fax. (+34) 973 702 702
1200px-Institut_Teknologi_Bandung_logo.svg

ITB Institut Teknologi Bandung

Jalan Ganesha 17
Bandung 40132
West Java - Indonesia
Tel. (+62) 22 2504282
e-mail: iro@itb.ac.id

Administració de la Doble Titulació

Els contactes principals respecte del doble màster són:

 

UdL: Carles Mateu i Pinyol.

Coordinador del Màster en Enginyeria Informàtica de l’Escola Politècnica Superior.

Jaume II, 69 25001 - LleidaCatalunya Espanya 
Telèfon: +34-973-70-2729

 
 
 
Bandung: Muhamad A. Martoprawiro.

Chair of Master Program in Computational Science of Faculty of Mathematics and Natural Sciences

muhamad@chem.itb.ac.id

Itinerari formatiu

Per a l'obtenció de la doble titulació es requereixen 109,5 crèdits ECTS impartits en quatre semestres: 1er i 4art en la Universitat d'origen, 2on i 3er en la universitat d'acollida.

Els complements formatius que cada estudiant haurà de realitzar en la universitat d'acollida es descriuen a continuació. La superació d'aquests complements formatius juntament amb els crèdits estipulats per a l'obtenció del titol en la Universitat d'origen permetrà l'obtenció de la doble titulació Màster en Enginyeria Informàtica - Master Degree in Computational Science.

Estudiants del ITB de Bandung

Per tal d’obtenir el Màster en Enginyeria Informàtica de la UdL (MEINF), els estudiants del ITB de Bandung hauràn de completar el següent paquet d'assignatures del MEINF a la UdL:

Assignatures  
1er Semestre al ITB CU 
Introduction to Computational Science 2
Advanced Numerical Analysis 3
Algorithm and Software Design 3
Networking and Parallel Data Processing 2
Thesis 1 3
2on Semestre a UdL ECTS 
Projecte TIC: Serveis de Comunicació i Seguretat 9
Direcció d'Empreses Tecnològiques i Emprenedoria 6
Recerca 6
3er Semestre a UdL ECTS 
Gestió de Projectes Informàtics 7.5
Projecte TIC: Desenvolupament i Implantació 9
Computació Gràfica i Multimèdia 4.5
Sistemes Intel·ligents 4.5
Sistemes Encastats i Ubics 4.5
4art Semestre al ITB CU 
Capita Selecta in Computational Science
Modelling and Simlulation in Science 3
Thesis 2 3
Treball Final de Master (TFM-UdL)

El Treball Final de Master (TFM-UdL) es completarà al darrer semestre al ITB. El treball pot ser co-tutoritzat per professors de ambdues institucions i haurà de ser defensat davant una comisió de la UdL. Un cop superats els crèdits de la UdL i reconeguts els crèdits superats al ITB, l'alumne obtindrà el Màster en Enginyeria Informàtica (UdL).

Estudiants de la UdL

Els estudiants de la UdL que vulguin obtenir els dos títols hauran de cursar els crèdits obligatoris de la titulació del MEINF i l'equivalent a 50 crèdits ECTS al ITB de Bandung. Les assignatures a cursar i el període es detallen en la taula següent:

Assignatures  
1er Semestre a la UDL ECTS
 Gestió de Projectes Informàtics 7.5
 Projecte TIC: Desenvolupament i Implantació
 Computació Gràfica i Multimèdia 4.5 
 Sistemes Intel·ligents 4.5 
 Sistemes Encastats i Ubics 4.5 
2on Semestre a la UdL ECTS
Computació d'altes prestacions 4.5
Tècniques d'Avaluació i Proves amb Usuaris 4.5
Direcció d'Empreses Tecnològiques i Emprenedoria 6
Projecte TIC: Serveis de Comunicació i Seguretat9 9
3er Semestre a ITB CU 
Advanced Numercial Analysis 3
Special Topics in CS 3
Networking and Parallel Data Processing 2
Thesis 1 3
4art Semestre a ITB CU 
Modeling and Simulation in Science
Research Methodology 2
Capita Selecta in Computational Science 3
Elective Courses (Computational Science) 3
Thesis 2 3
Treball Final de Master (TFM-UdL) 4

El Treball Final de Master (TFM-UdL) es completarà al darrer semestre al ITB. El treball pot ser co-tutoritzat ƒper professors de ambdues institucions i haurà de ser defensat davant una comisió de la UdL. Un cop superats els crèdits de la UdL i reconeguts els crèdits superats al ITB, l'alumne obtindrà el Màster en Enginyeria Informàtica (UdL).

Realització i Lectura del Treball Final de Màster

Respecte a la realització i lectura del Treball Final de Màster (TFM) s’hauran de tenir en compte els següents aspectes:

 • El TFM podrà tenir una orientació de recerca, en aquest cas la memòria seguirà l’estructura d’un paper acadèmic (metodologia, part teòrica i empírica, conclusions, recomanacions i bibliografia) o bé una orientació més aplicada a l’empresa, fet que comportarà que la memòria inclogui obligatòriament un estudi econòmic.
 • El TFM serà realitzat i defensat en la Institució d'origen en el darrer semestre.
 • El pes del TFM és de 12 ECTS.

Coneix l'ITB

L'Institut Teknologi Bandung (ITB), va ser fundat el 2 de març de 1959. L'actual campus de l'ITB és l'origen de les escoles d'enginyeria a Indonèsia. Encara que aquestes institucions d'educació superior funcionaven de manera autònoma i amb objectius diferents, van ser els fonaments de l'actual ITB.

El 1920, es va establir a Bandung la Technische Hogeschool (TH) que a mitjans dels anys 40 es va convertir en Kogyo Daigaku. Poc temps després del naixement de la República d'Indonèsia el 1945, el campus acollia a la Facultat Tècnica (incloent un departament de Belles Arts) de la Universitat d'Indonèsia, amb la seu central a Jakarta. A principis dels anys cinquanta, la Facultat de Matemàtiques i Ciències Naturals de la Universitat d'Indonèsia, també es va establir en l'actual campus.

El 1959, va ser fundat pel govern d'Indonèsia l'actual Institut Teknologi Bandung com una institució d'ensenyament superior de ciència, tecnologia i arts plàstiques, amb la missió de posar l'educació i la investigació al servei de la comunitat. L'ITB està considerat com una de les millors universitats de tecnologia d'Indonèsia i s'ha situat entre les millors del món.

Bandung, amb una població d'aproximadament un milió i mig, es troba a la zona muntanyosa de l'oest de Java, a una altitud de 770 metres. El campus principal de la ITB, al nord del centre de la ciutat, i els seus altres campus, cobreix una superfície total de 770.000 metres quadrats.

Indonèsia té un clima tropical i les temperatures es mantenen relativament constants durant tot l'any entre 26 º i 28 º. El cost de vida a Indonèsia és molt baix pot costar un apartament d'un dormitori entre els 110 € i els 260 € per mes, depenent de la ubicació. Indonèsia ofereix un ambient vibrant i multicultural per als estudiants internacionals. Prop de 6.000 estudiants internacionals actualment estudien a Indonèsia, la majoria d'ells procedents de Malàisia, però també d'altres països com els Països Baixos, Alemanya, França, Espanya, Japó, etc.

Suport als estudiants acollits a l'intercanvi

iconmonstr-globe-5-240

S’acorden els següents aspectes:


1. En quant a les sol·licituds per unir-se al programa:

 • Les institucions realitzaran una priorització dels candidats quan el nombre de sol·licituds superi la quantitat màxima acordada d'estudiants participants.
 • Cada institució publicarà a la seva web el calendari per dur a terme les sol·licituds i les notificacions d'acceptació.
 • Els estudiants hauran d'acreditar un nivell mínim d'angles TOEFL 80 (Internet-based test) o TOEFL 550 (paper-based test), nivells equivalents al B1; tot i que es recomana disposar de nivells superiors. 

2. En quant a la preparació de la marxa, la universitat d’acollida vetllarà per:

 • Facilitar als estudiants participants del programa els detalls de les assignatures i cursos a estudiar, així com els mètodes d’ensenyança (ex: durada de classes, requisits per llegir/estudi privat).
 • Organitzar un programa d’introducció als estudiants que participen al programa de doble titulació per tal de proporcionar informació relativa al viure i estudiar al nou país.
 • Les institucions vetllaran per la integració dels estudiants forans als nou entorn acadèmic, social i cultural.

4. Els estudiants que participen en el programa entre les dues institucions tindran les condicions econòmiques següents:

 • Matrícula: els estudiants del programa no pagaran cap cost de matrícula a la universitat de destí.
 • Allotjament: arranjat per la institució de destí i finançat pel propi estudiant.
 • Viatge: els estudiants cobriran totes les despeses, internacionals i nacionals.
 • Llibres i altre material d'ensenyament (impressions, còpies): a càrrec dels estudiants.
 • Els estudiants que participen en el programa cobriran les seves altres despeses de vida diàries.
 • Els estudiants poden presentar-se a les convocatòries d'ajuts per a viatges i estades a l'estranger sempre atenent als plaços previstos segons el període d'estancia.

Drets i deures dels estudiants

icona-avio-despegant

Durant el període d’intercanvi, els estudiants gaudiran dels mateixos drets i deures que tenen els altres estudiants de mobilitat. Els estudiants, durant la seva estada en la universitat d’acollida, realitzaran totes les proves d’avaluació de les assignatures que s’hagin matriculat en la universitat d’acollida, d’acord als requeriments d’avaluació de les respectives assignatures.

Emissió i lliurament de títols

apple-touch-icon-precomposed.png_1647561958

La institució d’acollida emetrà el títol en qüestió quan hagi rebut tota la documentació de la institució d’origen demostrant que els estudiants en qüestió han superat totes les assignatures fixades pel pla d’estudis de la institució d’origen, i els estudiants han superat tots els cursos en la universitat d’acollida, descrits en l’apartat "Itinerari Formatiu" del present document.

En el cas del títol espanyol, els estudiants procedents del ITB seran informats que hauran de pagar la taxa fixada pel Govern Espanyol per emetre el certificat.

   Darrera modificació: