Tronc Comú Interuniversitari: Arquitectura Tècnica (UdL) - Arquitectura (URV)

 Descarregar Pdf

Presentació

Aquesta proposta docent es concreta en la configuració d’un itinerari formatiu a través del qual un estudiant del Grau d’Arquitectura Tècnica de la UdL podrà incorporar-se, via simultaneïtat d’estudis o bé una vegada finalitzat els seus estudis, al Grau d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i completar la formació d’un segon títol.

Per fer-ho possible s’ha establert un tronc comú interuniversitari (itinerari formatiu) per aquells estudiants que ho vulguin desenvolupar, a partir del qual es convalidaran fins a 166 ECTS de la titulació d’Arquitectura de la URV amb assignatures superades del grau d’Arquitectura Tècnica de la UdL i que s’inclouen en el tronc comú, quedant pendent de cursar del grau d’Arquitectura de la URV un total de 134 ECTS d’assignatures i 30 ECTS del treball de fi de grau. Això suposa que un estudiant que hagi cursat Arquitectura Tècnica a la UdL i realitzi aquest itinerari formatiu podrà assolir el títol d’Arquitectura de la URV en, com a mínim, dos anys i mig.

A partir del curs 2017-2018, els horaris de les dues formacions es generen de forma que els alumnes de segon curs del GATE puguin cursar simultàniament assignatures de la formació d’Arquitectura a Reus. Això permetrà que els alumnes puguin obtenir les dues titulacions mitjançant 6 anys d’estudis.

Els crèdits convalidats correspondran a aquells coneixements comuns entre les dues titulacions (materials, sistemes constructius, expressió gràfica, etc.), mentre que els crèdits pendents de cursar seran majoritàriament els de les assignatures de composició i projectes creatius.

Professionalment estem davant d’una aposta innovadora i potent, que garanteix millors capacitats d’ocupabilitat pels estudiants. En aquest sentit, hem de recordar que a l’actualitat els arquitectes i arquitectes tècnics intervenen en el mateix procés: el procés constructiu d’edificis i d’altres equipaments i infraestructures urbanes. Concretament, l’arquitecte tècnic se’l forma per “dirigir l’execució” l’edifici o de la construcció, així com el seu “manteniment i rehabilitació” posteriors, mentre que l’arquitecte ha estat format fonamentalment per “dissenyar” i “projectar” l’edifici o la construcció, tot i que també té plenes atribucions en la direcció del procés constructiu.

D’aquí que aquesta proposta de l’EPS suposa que els estudiants que la desenvolupin, podran assolir dues carreres universitàries que sumen sinèrgies professionalitzadores i obren certament noves perspectives laborals.

Que aporta el nou Tronc Comú interuniversitari Grau en Arquitectura Tècnica (UdL) – Grau en Arquitectura (URV)?

maquetes etsa
Sala de maquetes ETSA

Els Arquitectes i Arquitectes Tècnics intervenen en el mateix procés, el procés constructiu d’edificis i d’altres construccions urbanes, motiu pel qual les titulacions corresponents tenen un alt nivell de coincidència en quant a continguts i competències.

La diferència entre els dos professionals és fonamentalment que el Arquitecte Tècnic està format per “dirigir l’execució” l’edifici o construcció, així com el seu “manteniment i rehabilitació” posteriors, mentre que l’Arquitecte ha estat format per “dissenyar” i “projectar” l’edifici o construcció.

Així, en la titulació d’Arquitecte Tècnic, s’aprofundeix molt en els temes de planificació d’obra, seguretat i salut, càlcul de pressupostos i gestió de l’obra, càlcul d’estructures, sistemes constructius, materials, instal·lacions, maquinària i equips d’obra, rehabilitació, etc.

La titulació d’Arquitectura s’orienta molt més cap a la part de disseny, fase creativa i artística del procés, composició, realització de projectes, legislació, urbanisme, etc.

A nivell d’atribucions professionals, l’Arquitecte té moltes més que l’Arquitecte Tècnic, en quant a que l’Arquitecte Tècnic no pot signar els projectes d’obra nova, sinó que el contracten per dirigir l’execució i el manteniment, mentre que l’Arquitecte és qui signa els projectes, però a més també la possibilitat de fer les tasques de l’Aparellador, és a dir dirigir l’execució de l’obra i el seu manteniment.

Cal dir que a nivell laboral ho ha més possibilitats laborals amb la professió d’Arquitecte Tècnic, doncs en qualsevol obra intervé un únic Arquitecte i més d’un Arquitecte tècnic.

Altres diferències:

  • L’Arquitecte Tècnic s’ha especialitzat en rehabilitació ja que pot signar petits projectes de rehabilitació, sense canvi d’ús de l’edifici.
  • L’Arquitecte abasta tot lo que refereix a l’urbanisme i planificació urbana, cosa que no fa l’Arquitecte Tècnic.

Per tant amb aquesta la doble titulació s’obtenen professionals molt més ben formats per afrontar, no tan sols la fase creativa, de disseny de l’edifici (arquitecte),sinó també la part de direcció de l’execució, de manteniment i rehabilitació del edifici (arquitecte tècnic). Per tant, amb aquesta doble titulació formem uns professionals integral de tot el procés constructiu.

Quants crèdits de més ha de cursar l’alumne?

28_xl
Sala d'arquitectura, disseny i arts plàstiques ETSA

Amb aquest tronc comú es convalidaran fins a 166 ECTS de la titulació d’Arquitectura, quedant pendent de cursar 134 ECTS d’assignatures (de les quals 18 ECTS seran d’optatives) més 30 ECTS del TFG, el que suposa un mínim de 2,5 cursos.

A partir del curs 2017-2018, els horaris de les dues formacions es generen de forma que els alumnes de segon curs del GATE puguin cursar simultàniament assignatures de la formació d’Arquitectura a Reus. Això permetrà que els alumnes puguin obtenir les dues titulacions mitjançant 6 anys d’estudis.

Els crèdits convalidats corresponen a aquells coneixements comuns entre les dues titulacions (materials, sistemes constructius, expressió gràfica, etc.), mentre que els crèdits pendents de cursar són majoritàriament els de les assignatures de composició i projectes (fase creativa)

Com s’accedeix a la titulació d’Arquitectura?

Un cop s’ha superat el primer curs de la titulació d’Arquitectura Tècnica UdL ja es pot començar la titulació d’Arquitectura URV-Reus en règim de simultaneïtat d’estudis, o bé es pot anar un cop tancada la titulació de Lleida.

L'EPS-UdL oferirà a partir del curs vinent tres noves assignatures optatives d’Introducció a Projectes, per anar avançant les assignatures que després seran convalidades a Reus.

   Darrera modificació: