Curs Zero del Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

 Descarregar Pdf

Fitxa

Capcelera TIDIC

TÍTOL: Curs Zero del Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

DATES DEL CURS: Del 2 al 10 de setembre de 2021

HORARI: De 15:00h a 19:00h

LLOC: Aula 07 - Campus Igualada-UdL - Pla de la Massa, 8  - Igualada

Matrícula (*)

CRÈDITS:  2,5 ECTS

PREU: 90€

LLOC: Matrícula on-line o presencialment a la Secretaria Acadèmica – Campus Universitari d’Igualada (Av. Pla de la Massa, 8, 08700 Igualada)

DATES DE MATRÍCULA: Del 12 al 30 de juliol de 2021

HORARI DE MATRÍCULA PRESENCIAL: De 9:30h a 13:30h

* El curs no s’oferirà si no hi ha un mínim de 15 alumnes matriculats

Objectiu

Les assignatures de matemàtiques són assignatures que, pel seu caràcter fonamental i transversal, es consideren imprescindibles. En l’actualitat, l’accés dels estudiants de nou ingrés als estudis de grau és molt divers, i per aquest motiu els nivells de  coneixements bàsics en matemàtiques són ben diferents.

De forma paral·lela, es recomanable tindre una sèrie de competències de cara a afrontar els estudis universitaris, com son l’elaboració y presentació de treballs, així com ser capaç de fer una gestió eficient del temps.

Així doncs, l’objectiu principal del curs és el de revisar i refrescar conceptes de matemàtiques y competències per a l’estudi ja treballades en el Batxillerat, per tal d’igualar els nivells de coneixement en aquest àmbit i, per tant, garantir un seguiment adequat de les assignatures de matemàtiques de primer curs de la titulació de grau Tècniques d’Interacció Digital i de Computació de grau de l’Escola Politècnica Superior (EPS) al Campus Universitari d’Igualada.

A qui va adreçat?

 • Estudiants que provenen de Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Estudiants que provenen de Batxillerat en Humanitats i Ciències Socials.
 • Qualsevol estudiant de nou ingrés que accedeixi a la titulació i vulgui reforçar els seus coneixements de matemàtiques y competències per als estudis universitaris.

Qui l'imparteix?

Coordinador del curs: Dr. Félix Albertos

Professorat del curs:

 • Dra. Eulàlia Borràs (Departament de Anglès i Lingüística)
 • Dr. Eduard Soto (Departament de Matemàtiques).

Estructura i Metodologia

El curs s’imparteix durant 25 hores (2,5 crèdits ECTS) durant el mes de setembre. El curs s’organitza en 4 sessions de 4 hores i 3 sessions de 3 hores.

L’enfoc és eminentment pràctic. En cadascuna de les sessions s’abordarà un dels temes del programa, presentant primer, i breument, els coneixements teòrics bàsics, per abordar tot seguit el plantejament i resolució de problemes a l’aula (bé individualment o en grup). 

Programa

 • Expressions algebraiques, equacions i polinomis
  • Fraccions, potències, arrels i logaritmes
  • Binomi de Newton
  • Equacions de 2n grau i biquadrades
  • Equacions exponencials
  • Operacions amb polinomis
  • Factorització d’un polinomi
 • Funcions
  • Conceptes bàsics: domini, recorregut
  • Funcions polinòmiques
  • Funcions exponencial
  • Valor absolut d’una funció
 • Àlgebra lineal
  • Matrius i determinants
  • Resolució de sistemes
  • Interpretació geomètrica del sistemes i de la seva solució
 • Competències per als estudis universitaris
  • Elaboració de documents escrits
  • Presentacions orals
  • Gestió del temps i planificació de tasques
  • Tècniques d’estudi
Nom
Campus Igualada-UdL
Ciutat
Igualada
Adreça

Pla de la Massa, 8

08700 Igualada

   Darrera modificació: