Beques i Ajuts

 Descarregar Pdf

Ajuts de Promoció a l'Excel·lència als Màsters de l'EPS

L’objectiu d’aquestes beques és el de promoure la formació en Màsters Oficials per aquells estudiants de l’Escola Politècnica Superior que hagin demostrat un millor rendiment acadèmic en els seus estudis. En concret es convoca un ajut per a la promoció de l’excel·lència per cadascun dels graus que poden continuar els seus estudis en els màsters oficials impartits a l’EPS: Grau en Enginyeria Informàtica, Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.

Beques RodiBeca't

Rodi ofereix a dos estudiants del doble Grau d´Enginyeria Informàtica i ADE de l´Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida un programa d’esponsorització en base a les condicions que s'especifiquen a la convocatòria.

Ajuts/Premis Consell Social UdL, dirigits a estudiants de màster

Des del Consell Social es vol premiar aquells estudiants graduats a la UdL amb bona qualificació i un excel·lent TFG que volen continuar els estudis amb un Màster oficial a la UdL. Per aquest motiu s’atorgaran 7 premis, un per cada centre propi.

Des del Consell Social també es valoren aquells estudiants que amb dificultats varies, s’esforcen i superen els diferents reptes per assolir el títol de Grau i el TFG, però que per aquestes dificultats no poden aconseguir l’excel·lència. S’atorgarà 1 premi en aquesta categoria als que vulguin continuar amb un Màster oficials UdL, independentment del centre on s’hagi cursat el grau.

Ajuts de viatge

És un ajut econòmic que la UdL dóna a l'estudiantat que realitza estades fora de la UdL en l'àmbit de programes de mobilitat acadèmica nacional i internacional pròpia, organitzats des del centres propis i des d'altres unitats de la Universitat de Lleida.

Ajuts a l'estudi per a situacions socioeconòmiques greus

És un ajut econòmic destinat a compensar aquelles situacions que dificultin la evolució acadèmica dels estudis universitaris oficials dels estudiants, matriculats a la UdL, amb rendes més baixes, que es trobin en una situació de greus dificultats econòmiques o de desestructuració, social o familiar, i que han pogut condicionar el pagament de la matrícula de les titulacions oficials de la UdL durant el curs acadèmic.

Ajuts per a estgudiants amb necessitats especials

El Vicerectorat d’Estudiants, dins el Programa UdLxTothom de la Universitat de Lleida, ha fet la 14a Convocatòria d’ajuts per a estudiants de la UdL amb necessitats especials per discapacitat. Aquesta convocatòria està oberta a tots els estudiants matriculats en la Universitat de Lleida en les titulacions oficials impartides en centres propis durant el curs 2019-2020 que tinguin reconeguda i qualificada legalment una discapacitat física o sensorial en grau igual o superior al 33% i tinguin necessitats especials degudament justificades. També s'hi poden acollir els estudiants que tinguin reconeguda una IPT (incapacitat permanent total) per a exercir la seua professió habitual.

Ajuts per a l'habitatge i el desplaçament

La Convocatòria d'Ajuts per a l'Habitatge i el Desplaçament, té com a objectiu donar suport, mitjançant ajut econòmic, a aquells estudiants, amb domicili familiar fora de les seus de la Universitat de Lleida (Lleida, Igualada), que es matriculin en estudis de grau en un centre propi de la Universitat de Lleida el curs 2019-2020.

Ajuts per a la formació i l'acreditació d'una tercera llengua

Els ajuts tenen per objecte contribuir a les despeses per a la formació i l’acreditació de les terceres llengües establertes en el sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany i italià) dels estudiants de grau, màster i doctorat de la Universitat de Lleida (centres propis).
 
Aquests ajuts són complementaris amb els que va convocar l’AGAUR per promoure la formació i l’acreditació de les terceres llengües

Beques-salari

Aquestes beques tenen com a objectiu donar suport, mitjançant ajut econòmic, a estudiants amb qualificacions excel·lents en els seus estudis previs de secundària, que es matriculin en un grau en un centre propi de la Universitat de Lleida.

Beques d'introducció a la recerca

Aquestes beques tenen l’objectiu de promoure la iniciació en tasques de recerca a estudiants que estiguin finalitzant estudis de grau o que estiguin cursant el primer any d’un màster oficial. La beca els permet iniciar-se en la recerca vinculada amb els estudis que estiguin cursant, facilitant-los així orientació professional i investigadora per al seu futur.

Beques adscrites a contractes, convenis o projectes de recerca

Són beques adscrites a contractes, convenis o projectes d’investigació per als estudiants matriculats en una titulació universitària de les universitats que formen part de l’Institut Joan Lluís Vives o els titulats universitaris que hagin obtingut el títol durant els cinc anys immediatament anteriors a la data de formalització del conveni o contracte amb la Universitat.

Beques del Ministeri d'Educació

Beques de l'AGAUR (EQUITAT)

Beques Sicue -Sèneca

El Programa SICUE us dóna l'oportunitat de realitzar una estada d'estudis d'un semestre o d'un curs acadèmic sencer a una altra universitat espanyola.

Beques DRAC

El programa de Mobilitat de la Xarxa Vives ofereix ajuts a la comunitat universitària per realitzar estades entre les universitats membres de la Xarxa. Les convocatòries d’ajuts DRAC s’adrecen a estudiants, PAS i PDI. L’objectiu del programa DRAC és fomentar la mobilitat acadèmica d’aquests col·lectius entre les universitats que formen part de la Xarxa Vives.

   Darrera modificació: