Premi Enric Freixa Pedrolo

Josep M. Ribó Balust

 Descarregar Pdf

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya (AGAUR), vaa guardonar amb el Premi Enric Freixa i Pedrals 2012 a en Josep M. Ribó Balust, professor del departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida. El treball premiat versava sobre la Introducció a la Programació orientada a objectes . Estructures de dades d’accés seqüencial. Estructures de dades d’accés directe.

 El premi, distingeix la qualitat lingüística (correcció sintàctica, bon ús de la terminologia, l’estil entenedor, etc) de materials docents virtuals publicats al web MDX (materials docents en xarxa) -coordinat pel Consorci de Biblioteques Públiques de Catalunya (CBUC) i el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA)-, amb l’objectiu d’incentivar l’elaboració de materials docents en llengua catalana i reconèixer el professorat que impulsa l’ús del català en l’àmbit universitari sota uns paràmetres de qualitat.

   Darrera modificació: