Distinció a la recerca universitària - Matemàtica Aplicada

Jaume Giné

 Descarregar Pdf

Jaume Giné Mesa, professor del departament de Matemàtica de la Unversitat de Lleida i docent de l'Escola Politècnica Superior va ser uns dels 24 científics que treballen a les universitats catalanes als que el president de la Generalitat, Pasqual Maragall, va lliurar la Distinció per a la promoció de la recerca universitària del 2004.

De les 24 distincions atorgades, 8 va ser per a la categoria d'investigadors reconeguts i 16 per a la de joves investigadors (fins a 41 anys). Els professors distingits van poder dedicar-se de manera prioritària a activitats de recerca a la seva universitat durant un període de quatre anys, si pertanyen a la categoria de joves investigadors, i de sis anys si són de la categoria dinvestigadors reconeguts. Per fer-ho possible, les universitats van rebre anualment del DURSI 34.600€ per cada professor distingit, que van destinar a contractar professorat per cobrir necessitats docents, invitar investigadors d'alt nivell d'altres centres de recerca o a altres despeses del guardonat relacionades amb la seva activitat científica.

Les Distincions de la Generalitat per a la promoció de la recerca universitària es van crear lany 2000 amb la finalitat destimular les activitats de recerca dalt nivell dels professors investigadors del sistema universitari de Catalunya i dels grups de recerca als quals estan associats.

   Darrera modificació: