L'EPS ofereix cursos de preparació prèvia o Cursos Zero als alumnes nouvinguts de 1r curs

La matrícula als cursos Zero serà del 15 al 30 de juliol de 2022

Descarregar Pdf

Tradicionalment l’Escola Politècnica Superior ofereix als seus nous alumnes de primer curs la possibilitat de cursar, abans de l’inici del curs universitari, una sèrie de “cursos zero” o cursos de preparació d’algunes assignatures concretes com ara matemàtiques, física o química o bé d'algun grau específic.

Les matemàtiques, la física o la  química són assignatures que, pel seu caràcter fonamental i transversal, es consideren imprescindibles per cursar assignatures posteriors més especialitzades.

L’objectiu principal dels cursos Zero és el de revisar i refrescar conceptes de matemàtiques, física o química ja presentats en el Batxillerat, per tal d’igualar els nivells de coneixement en aquest àmbit i, per tant, garantir un seguiment adequat de les assignatures d'aquestes matèries de primer curs de les titulacions de grau de l’Escola Politècnica Superior.

També s'ofereix un curs Zero dedicat al grau en Disseny Digital i tecnologies Creatives.

DATES REALITZACIÓ DELS CURSOS: Tots els cursos zero es desenvoluparan, en diferents horaris, de l'1 al 9 de setembre.

DATES MATRÍCULA: La matrícula als cursos zero es podrà realitzar del 15 al 30 de juliol de 2021 en format on-line a la Seu Electrònica de la UdL

Podeu consultar la fitxa dels cursos en aquest enllaç o bé directament en la següent taula:

LLEIDA

CAMPUS IGUALADA

Curs Zero de Matemàtiques per a l'Enginyeria

Curs Zero de Matemàtiques per a l'Enginyeria

Curs Zero de Física per a l'Enginyeria

Curs Zero de Química per a l'Enginyeria 

Curs Zero del Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives

Bon estiu!