Automatrícula per als estudiants que no són de nou accés als graus i màsters

Curs 2023-24

 Descarregar Pdf

MOLT IMPORTANT ABANS DE FER L'AUTOMATRÍCULA

 • NO POTS FER L’AUTOMATRÍCULA sense el nom d'usuari i el password d’accés al Campus Virtual i al correu UdL. Si no el tens, has de passar a recollir-lo per una sala d’usuaris del Campus, sempre identificant-te amb el DNI.
 • SI VOLS DEMANAR BECA
  Pots trobar tota la informació sobre beques en aquest enllaç.
 • ALTRES DOCUMENTS: 
  • Si vols canviar la matrícula a la modalitat de Temps Parcial: Has de presentar una sol·licitud en el període ordinari de matrícula, juntament amb la documentació acreditativa del motiu al·legat. En aquest enllaç trobaràs la informació.
 • HAS DE TENIR A MÀ UN NÚMERO DE COMPTE BANCARI PER DOMICILIAR EL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA.
  • Tots els pagaments són domiciliats.
  • En el cas de que hagis canviat el número de compte bancari, se t'imprimirà també una ordre de pagament que has de portar a la Secretaria, juntament amb la matrícula, signada pel titular del compte bancari.
 • CONSULTA L’OFERTA D’ASSIGNATURES PER AL CURS i decideix quines assignatures vols matricular abans d’iniciar l’automatrícula.

Pots consultar l'oferta d'assignatures per a aquest curs AQUÍ

 • CONSULTA ELS HORARIS A LA WEB: Comprova que els horaris de les assignatures que vols matricular no se solapin.

Recorda que en les assignatures que tenen torn de matí i de tarda, només es podrà modificar el torn de classe que has agafat a la matrícula en aquests dos casos:

 1. Si el centre fa canvis en els horaris o les dates d'examen amb posterioritat a que t'hagis matriculat, i si aquests canvis t'impedeixen assistir a classe o ser avaluat d'alguna assignatura.
 2. Si estàs matriculat a Temps Parcial i presentes una sol·licitud, justificada amb un certificat de l'empresa, de que el teu horari de treball no et permet assistir a les classes del torn que tens matriculat.

 

PER A QUALSEVOL DUBTE O PROBLEMA ET POTS ADREÇAR A LA SECRETARIA ACADÈMICA DE L’ESCOLA: 973702701 / eps.secretariacentre@udl.cat

QUÈ HAS DE FER PER AUTOMATRICULAR-TE ?

1. QUI HA DE FER AUTOMATRÍCULA:

Han de fer automatrícula tots els estudiants que no siguin de nou accès a la titulació.

 

2. ON I QUAN HAS DE FER L’AUTOMATRÍCULA:

TOTA L'AUTOMATRÍCULA ES FARÀ PER INTERNET ACCEDINT AL SEGÜENT ENLLAÇ
 

Del 20 al 21 de juliol de 2023

 • Estudiants que hagin de realitzar programes de mobilitat per al curs 2023-2024 (per matricular les assignatures que han de cursar a la Universitat de destí)
Es realitzarà pel sistema d'automatrícula accedint per Internet. No hi haurà un ordre establert per matricular-se.
 
Si han de matricular altres assignatures que hagin de cursar a la UdL l'ampliació de la matrícula es farà en el termini ordinari d'automatícula.
 

Dia 4 de setembre de 2023

 • Estudiants que no són de nou accés de la doble titualció de Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d'Empreses:
Es realitzarà pel sistema d'automatrícula accedint per Internet. No hi haurà un ordre establert per matricular-se
 

Del 4 al 8 de setembre de 2023

 • Estudiants que no són de nou accés de tots els Graus de l’EPS:
Es donarà dia i hora d'inici de l'automatrícula segons la nota mitjana de l'expedient que preveu la Normativa Acadèmica vigent.
 
A partir del dia i hora de matrícula assignats, els estudiants podran matricular-se de qualsevol assignatura o grup, mentre quedin places vacants i d'acord amb les normatives aplicables a cada titulació.
 
Es podrà consultar el període assignat accedint a l'automatrícula a partir del 28 d'agost.
 

Del 6 al 8 de setembre de 2023

 • Estudiants que no són de nou accés de tots els Màsters de l’EPS:
No hi haurà un ordre establert per matricular-se.

 

Pots consultar aquest calendari a la web de l'Escola, i a la web de la UdL.

 

3. PER ACCEDIR AL PROGRAMA D’AUTOMATRÍCULA

Cal tenir el nom d'usuari i el password d’accés al Campus Virtual i al correu de la UdL. Si no el tens, has de passar a recollir-lo per una aula d’informàtica del Campus.

 

4. DOCUMENTACIÓ QUE HA D’ESTAR CORRECTA ABANS DEL DIA EN QUÈ HAGIS DE FER L’AUTOMATRÍCULA: 

 • Si vols canviar la matrícula a la modalitat de temps parcial: has de presentar una sol·licitud en el període ordinari de matrícula, juntament amb la documentació acreditativa del motiu al·legat. Si el motiu és laboral, un certificat de l’empresa on treballes i un informe de vida laboral actualitzat, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social. Aquí trobaràs tota la informació de com demanar-ho.
   
 • Si demanes beca: Pots trobar tota la informació sobre beques en aquest enllaç.

 

5. OFERTA D’ASSIGNATURES PER AL CURS:

A la web de l’EPS pots trobar l’oferta d’assignatures dels plans d’estudi de l’Escola.

 

6. NORMATIVES :

Les pots consultar a :

 

 7. CONSULTA ELS HORARIS A LA WEB

Comprova que els horaris de les assignatures que vols matricular no se solapin.

Recorda que en les assignatures que tenen torn de matí i de tarda, només es podrà modificar el torn de classe que has agafat a la matrícula en aquests dos casos:
 1. Si el centre fa canvis en els horaris o les dates d'examen amb posterioritat a que t'hagis matriculat, i si aquests canvis t'impedeixen assistir a classe o ser avaluat d'alguna assignatura.
 2. Si estàs matriculat a Temps Parcial i presentes una sol·licitud, justificada amb un certificat de l'empresa, de que el teu horari de treball no et permet assistir a les classes o ser avaluat d'alguna assignatura del torn que tens matriculat.

 

8. COM HAS DE PAGAR LA MATRÍCULA:

Necessitaràs un número de compte per domiciliar el pagament de la matrícula, ja que hauràs d’escollir entre les següents modalitats:

a) Pagament únic domiciliat:
La Universitat cobrarà l’import a partir dels deu dies següents a la realització de la matrícula en el compte bancari que introdueixis quan facis l’automatrícula.
 

 b) Pagament fraccionat domiciliat en tres terminis:

 • 1r pagament:

Matrícula juliol: entre el 9 i el 16 d’agost de 2023

Matrícula setembre: entre el 20 i el 30 de setembre de 2023

 • 2n pagament: 15 de novembre de 2023
 • 3r pagament: 28 de desembre de 2023

En el cas de que hagis canviat el número de compte bancari i que el titular del compte no sigui el mateix, en fer l'automatrícula has d'imprimir l'ordre de pagament i portar-la a la Secretaria signada pel titular del compte bancari.

 c) Pagament fraccionat domiciliat en mensualitats:

Podreu pagar la matrícula en més terminis. La informació detallada sobre com finançar els estudis la podeu consultar a https://agaur.gencat.cat/ca/detalls/article/PROGRAMA-FINAN-Prestec-AGAUR.

ATENCIÓ:
Si la Universitat no pot cobrar l’import total o parcial de la matrícula a través del número de compte indicat per l’estudiant o a través del qualsevol altra modalitat de pagament, tornarà a enviar el rebut una segona vegada per tal que el pagui en efectiu, afegint a l’import total o parcial de la matrícula els percentatges següents:
- Des de la data de venciment i fins als dos mesos, el 5% de recàrrec.
- Entre els dos i els quatre mesos, el 10% de recàrrec.
- A partir dels quatre mesos, el 15% de recàrrec.
 
En el moment que la Universitat faci la notificació per impagament a l’estudiant, la seva matrícula quedarà suspesa fins que no aboni l’import corresponent.
Com a conseqüència d’aquesta suspensió, l’estudiant no podrà fer cap modificació de matrícula, obtenir certificats acadèmics, traslladar l’expedient, sol·licitar el títol ni fer cap nova matrícula, en la mateixa titulació o en una altra.
 

9. TERMINIS DE MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA:

Si un cop feta la matrícula t’adones que hi ha algun error, o vols fer una ampliació, pots fer la modificació en els següents terminis:

Graus:

20 i 21 de setembre de 2023

4 i 5 d’octubre de 2023

Màsters:

4 i 5 d’octubre de 2023

També es pot ampliar la matrícula durant els 3 dies següents a la recepció d'una resolució de reconeixement de crèdits.
 
La modificació es farà per Internet en el següent enllaç, igual que l’automatrícula.
 
 

PER A QUALSEVOL DUBTE O PROBLEMA ET POTS ADREÇAR A LA SECRETARIA ACADÈMICA DE L’ESCOLA: 973702701 / eps.secretariacentre@udl.cat

   Darrera modificació: