Sol·licitud d'estudis a Temps Parcial

 Descarregar Pdf

Sol·licitud d'estudis a Temps Parcial

Si per algun motiu no pots dedicar-te plenament als estudis, pots fer una sol·licitud d'estudis a Temps Parcial. Això et permetrà matricular menys crèdits i allargar els estudis. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació justificativa del motiu al·legat. En el cas de ser motius laborals, has d'adjuntar un informe de vida laboral i un certificat de l'empresa on treballes. 

 

Els estudiants podran canviar la modalitat d’estudis dos vegades com a màxim en els estudis de grau i una en els estudis de màster.

Termini

En el període ordinari de matrícula. Es considera període ordinari de matrícula, únicament per aquest supòsit, fins al 30 d'octubre de 2023.

Els estudiants de nou accés dels màsters ho poden indicar en el formulari de preinscripció, però si no ho han indicat ho poden sol·licitar en el període ordinari de matrícula.

Sol·licitud

Cal demanar-ho presentant electrònicament la sol·licitud corresponent seguint les instruccions que trobareu a:

   Darrera modificació: