Espais Docents

 Descarregar Pdf

Aules docents

L'Escola Politècnica disposa de 19 aules de docència, tant a l'edifici propi de l'Escola (Jaume II, 69) com a l'Edifici Polivalent del Campus (Jaume II, 71). Totes les aules compten amb un canó de projecció, una pantalla de projecció ordinador fixe per al professor, equip de só i cobertura Wifi.

Sala de Graus

La Sala de Graus (aula 2,03) és una sala noble situada a la segona planta de l'edifici de l'Escola, amb una capacitat per a 60 persones on es duen a terme, quan la disponibilitat de la sala ho possibilita, les presentacions dels TFG/TFM, totes les lectures de Tesi Doctorals vinculades a alumnes del centre, així com els actes institucionals. La sala compta amb un canó de projecció, una pantalla de projecció, un ordinador, un equip multimèdia, un equip de so i cobertura Wifi.

Sala Coworking

L'EPS disposa a la planta baixa de l'edifici Polivalent (Jaume II, 71) del campus d'una Sala Coworking, especialment adreçada als alumnes del Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives. 

El coworking és una forma de treball que permet als alumnes i professorat compartir un mateix espai de treball (tant físic com virtual) per tal de desenvolupar els seus projectes acadèmics alhora que fomenten projectes conjunts.

Sala Polivalent 2.01

La Sala Polivalent 2.01 està situada a la segona planta de l'edifici de l'Escola, amb una capacitat per a 20 persones, s'hi poden dur a terme presentacions dels TFG/TFM, així com reunions, xerrades informatives.... La sala compta amb una pantalla digital interactiva, ordinador, equip de so i cobertura Wifi.

Sala de Projectes

L'EPS disposa d'una Sala de Projectes d'ús limitat per a tots els estudiants que estan duent a terme el TFG/TFM. La Sala de projectes està situada a l'aula 1.03 de l'edifici de l'EPS, i compta amb 16 llocs de treball amb ordinadors amb software específic. Per poder accedir a la sala caldrà que el director del TFG/TFM signi una autorització que es lliurarà a la direcció de l'Escola i a la Consergeria del Centre.

Sala de Reunions 0.01 CREA

La Sala de reunions de l’edifici CREA és una sala situada a la planta baixa de l'edifici CREA, amb una capacitat per a 12 persones, on es duen a terme reunions, xerrades informatives, .... La sala compta amb canó i pantalla de projecció.

   Darrera modificació: